You are currently viewing Angielskie akronimy – najpopularniejsze skróty

Angielskie akronimy – najpopularniejsze skróty

Każdy język cechuje się własną specyfiką, opierającą się na sloganach bądź skrótach myślowych. Nawet kilkuletnia nauka w szkole językowej może okazać się niewystarczająca w rozmowie z Anglikiem lub Amerykaninem, jeżeli używają oni języka potocznego. Jakie zatem warto znać angielskie akronimy, które na stałe wpisały się w potoczną mowę najpopularniejszego obecnie na świecie języka?

Czym jest akronim?

Akronim to termin określający skrót powstały w oparciu o pierwsze litery danych słów. Doskonale znamy polskie skróty, które ułatwiają nam porozumiewanie się zarówno w mowie potocznej, jak i oficjalnej. Język angielski również posiada wiele skrótów, które używane są jako oddzielne terminy.

Oto lista najpopularniejszych skrótów w języku angielskim, które warto znać:

2 (to/too)                                                        do/też

4 (for)                                                              dla

4U (for you)                                                    dla Ciebie

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder)      zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

AIDS (acquired immune deficiency syndrome)       zespół nabytego niedoboru odporności

ASAP (as soon as possible)                           tak szybko, jak tylko możliwe

ATB (all the best)                                           wszystkiego najlepszego

B (be)                                                              być

BTW (by the way)                                          a tak przy okazji

B2W (back to work)                                      wracam do pracy

B&B (bed & breakfast)                                 nocleg

C (see)                                                            widzieć

CD (compact disc)                                         płyta kompaktowa

CEO (chief executive officer)                       dyrektor naczelny

CIA (Central Intelligence Agency)               Centralna Agencja Wywiadowcza

CMB (call me back)                                       oddzwoń do mnie

CMS (content management system)           system zarządzania treścią

COD (cash on delivery)                                 płatność za pobraniem

CPU (cost per unit)                                       koszt jednostkowy

CTN (can’t talk now)                                     nie mogę teraz rozmawiać

CTR (click-through rate)                               współczynniki klikalności

CUS (see you)                                                do zobaczenia

DGMW (don’t get me wrong)                       nie zrozum mnie źle

DIY (do it yourself)                                        zrób to sam

FBI (Federal Bureau of Investigation)         Federalne Biuro Śledcze

G2G (got to go)                                              muszę lecieć

GPS (Global Positioning System)                 globalny system określania położenia

HR (Human Resources)                                zasoby ludzkie (dział zasobów ludzkich)

HRU? (How are you?)                                    Jak się masz?

H2CUS (hope to see you soon)                    mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy

I (eye)                                                              oko

IMO in my opinion                                        moim zdaniem

IOW in other words                                       innymi słowy

KWIM know what I mean                             wiesz, co mam na myśli

LOL (laughing out loud)                               śmianie się na głos

NOYB (none of your business)                    nie twoja sprawa

O (owe)                                                          być dłużnym

OMG (Oh my God!)                                      O mój Boże!

OMW (on my way)                                        już jestem w drodze

PM (private message)                                   prywatna wiadomość

R (are)                                                            jesteś, jesteśmy, jesteście, są

RAM (random-access memory)                   pamięć o dostępie swobodnym

ROM (read-only memory)                            pamięć tylko do odczytu

PR (public relations)                                     relacje publiczne

SEO (search engine optimization)               optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych

SMS (Short Message Service)                      krótka wiadomość tekstowa

STR8 home (straight home)                         prosto do domu

TTYL (talk to you later)                                 pogadamy później

U (you)                                                           ty, wy

URL8 (you are late)                                       spóźniłeś się

U2 (you too)                                                  ty też

WFM (works for me)                                     pasuje mi

VIP (very important person)                        bardzo ważna osoba

Y (why)                                                          dlaczego

YOLO (you only live once)                           raz się żyje

UFO (unidentified flying object)                  niezidentyfikowany obiekt latający

WWW (World Wide Web)                             sieć ogólnoświatowa