You are currently viewing Bezpieczne i poufne tłumaczenie patentów

Bezpieczne i poufne tłumaczenie patentów

Tłumaczenie patentów to szczególny rodzaj translacji, wymaga bowiem od tłumaczy doskonałej znajomości języka obcego, branżowego słownictwa oraz podstawowych norm prawnych.

Komu należy zlecić tłumaczenie patentów?

Tłumaczenie patentów należy do kategorii przekładów interdyscyplinarnych. Własność intelektualna ma bezpośredni wpływ na konkurencyjność danego podmiotu na rynku globalnym. Ochrona patentowa opiera się nie tylko na patencie w języku ojczystym, ale również na treści przełożonej na języki obce. Aby jednak realizacja była w pełni rzetelna i starannie przetłumaczona, konieczne jest podjęcie współpracy z profesjonalnym biurem, zajmującym się tego typu translacjami.

Podmioty mające bezpośredni udział we wprowadzaniu w obieg autorskich produktów powinny na stałe współpracować z określonym biurem tłumaczeń. Biura tego typu zrzeszają tłumaczy specjalizujących się w wielu dziedzinach – m.in. w prawie patentowym. Mając do dyspozycji wsparcie eksperta nie tylko w odniesieniu do znajomości języka obcego, ale również posiadającego specjalistyczną wiedzę w danej dyscyplinie, otrzymujemy gwarancję, że patent przetłumaczony zostanie rzetelnie i profesjonalnie.

Jak powinno wyglądać tłumaczenie patentów?

Korzystając z pomocy profesjonalnego tłumacza, całkowicie zniwelowane jest ryzyko popełnienia błędu w translacji. Jakakolwiek pomyłka wiązać by się mogła z poważnymi konsekwencjami – np. podczas zgłaszania patentu bądź podczas jego późniejszego stosowania. Dobór właściwej terminologii, charakterystycznej dla danej branży, jest zatem kluczowy. Niebagatelne znaczenie w tłumaczeniu patentów ma doświadczenie tłumacza. Połączenie znajomości podstawowych norm prawnych z wiedzą specjalistyczną gwarantuje nam profesjonalną realizację zlecenia. Tłumacze powinni posługiwać się językiem charakterystycznym dla tłumaczenia patentów. Istotna jest również konstrukcja merytoryczna, jaką należy stosować przy opisach patentowych. Jeżeli translacja dotyczy np. budowy maszyny, konieczne jest zachowanie układu graficznego oryginału.

Pełna poufność i bezpieczeństwo przetłumaczonych treści

Tłumaczenia patentów powinny być realizowane w pełni poufnie. Tłumacza obowiązuje zachowanie tajemnicy odnośnie wykonanej translacji, nie powinien się on zatem dzielić szczegółami, dotyczącymi wykonanego zlecenia. Zaufanie podmiotu powierzającego translację jest niezwykle istotne, ponieważ oczekuje on profesjonalizmu i rzetelności. Zdarzyć się może, iż tłumaczenia patentów wymagać będą uwierzytelnienia. Biura tłumaczeń współpracują z tłumaczami przysięgłymi, bez problemu zatem przekład opatrzony może być specjalną pieczęcią oraz podpisem osoby tłumaczącej.

Tłumaczenia patentów to szeroka kategoria translacji z wielu dziedzin – technicznej, informatycznej, medycznej, farmaceutycznej, rolniczej, finansowej czy komunikacyjnej. Są to oczywiście przykładowe branże, ponieważ translacja ta dotyczyć może w zasadzie każdej dyscypliny.