You are currently viewing Biuro tłumaczeń – pomoc w komunikacji z zagranicznym kontrahentem

Biuro tłumaczeń – pomoc w komunikacji z zagranicznym kontrahentem

Sprawna i skuteczna komunikacja w międzynarodowym środowisku biznesowym niejednokrotnie decyduje o podjęciu współpracy z kontrahentem bądź klientem. Bariera językowa może skutecznie zahamować wzajemne zrozumienie, w konsekwencji czego potencjalny kontrahent może  zwrócić się  w stronę konkurencji. Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym może okazać się niewystarczająca, ponieważ język biznesowy charakteryzuje się określoną terminologią.

Tłumacz biznesowy znający specyfikę danej branży

Niezależnie od wielkości prowadzonej działalności może  się zdarzyć, że konieczna będzie komunikacja na linii firma – zagraniczny dostawca towarów lub usług. Wydawać by się mogło, iż wyłącznie duże przedsiębiorstwa, które chcą podbijać rynki zagraniczne, wymagają pomocy w zakresie tłumaczeń biznesowych. Rzeczywistość pokazuje jednak, że coraz częściej niewielkie firmy również nawiązują współpracę z zagranicznymi kontrahentami i klientami.

Biuro tłumaczeń to idealna propozycja dla każdego biznesu, któremu zależy na zwiększeniu swoich zysków. Zamknięcie się wyłącznie w granicach naszego państwa może pozbawić firmę wielu korzyści. Tłumaczenie biznesowe wymaga doskonałej znajomości języka obcego – słownictwa, zasad gramatycznych, sloganów, skrótów myślowych bądź żargonu. Istotna jest również terminologia biznesowa, charakterystyczna dla danej branży. Nie bez znaczenia są różnice kulturowe, warunkujące kontekst wypowiedzi i jej sens. Profesjonalne biuro tłumaczeń dysponuje tłumaczami, którzy rozumieją dialog międzykulturowy. Rola tłumacza opiera się głównie na przeprowadzeniu bezproblemowej komunikacji stron.

Dodatkowo znaczenie ma branża, w jakiej działa firma. Ważne jest dobranie odpowiedniego tłumacza do specjalizacji. Biuro tłumaczeń może zasugerować nam tłumacza specjalizującego się nie tylko w danym języku obcym, ale również w określonej branży – np. prawie, medycynie, inżynierii, marketingu bądź informatyce.

Rodzaje tłumaczonych treści

Komunikacja z zagranicznym kontrahentem przyjąć może zróżnicowaną formę. Niezależnie od jej rodzaju, konieczne jest wykonanie w pełni profesjonalnego i precyzyjnego przekładu. Wzajemny dialog opierać się może na tłumaczeniu:

  • umów, kontraktów, oficjalnych dokumentów,
  • e-maili, korespondencji handlowej i służbowej,
  • scenariuszy rozmów telefonicznych,
  • faktur, bilansów,
  • sprawozdań, raportów, protokołów,
  • regulaminów,
  • tekstów specjalistycznych.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy biura tłumaczeń?

Najważniejszym czynnikiem skłaniającym do podjęcia współpracy z ekspertem w dziedzinie danego języka jest jakość tłumaczonych treści. Zagraniczny kontrahent oczekuje profesjonalnego podejścia, a niestarannie przetłumaczona treść może być odebrana negatywnie. Biuro tłumaczeń w pełni zadba o zachowanie odpowiedniej formy danego tekstu, wykorzystując słownictwo biznesowe i branżowe. Dodatkowo zlecenie zrealizowane będzie przy całkowitym zachowaniu poufności.