Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Biuro tłumaczeń technicznych

Profesjonalny przekład tekstu z języka obcego na inny wymaga posiadania rozległej wiedzy z zakresu nie tylko słownictwa czy gramatyki, ale również wszelkich możliwych kombinacji, dzięki którym sens tekstu pozostanie niezmieniony, a po przekładzie będzie w pełni zrozumiały. Tłumaczenie techniczne polega na translacji treści inżynieryjnych – w kategorię tę wpisują się instrukcje obsługi, broszury informacyjne, karty produktów czy opisy katalogowe.

Tłumaczenia techniczne

Jako biuro tłumaczeń technicznych zajmujemy się przekładem tekstów z dziedziny technologicznej, budowlanej, rolniczej bądź motoryzacyjnej. Nasze możliwości są jednak nieograniczone, bowiem branża inżynieryjna jest wyjątkowo rozległa, a my jesteśmy w stanie podjąć się każdego wyzwania. Współpraca z biurem BTS to gwarancja otrzymania w pełni odwzorowanego tekstu źródłowego w wybranym języku.

Zespół wykwalifikowanych tłumaczy technicznych

Każdy etap realizacji przeprowadzany jest w sposób precyzyjny oraz niezwykle dokładny. Tekst techniczny z uwagi na szczególny charakter powinien być tłumaczony przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę inżynieryjną z danej dziedziny – tylko wówczas powstanie spójna treść wysokiej jakości. Znajomość specyficznych terminów umożliwia dokonanie fachowej analizy oraz szczegółowego odwzorowania treści. [br] Biuro tłumaczeń technicznych to wykwalifikowany zespół doskonałych tłumaczy, którzy znając specyfikę poszczególnych branż, dokonują translacji nawet najbardziej skomplikowanych treści. Realizację zlecenia rozpoczynamy od dobrania odpowiedniego tłumacza, który specjalizuje się w dziedzinie, z której zakresu pochodzi tekst.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych