You are currently viewing Certyfikat z angielskiego – który wybrać?

Certyfikat z angielskiego – który wybrać?

Nauka języka angielskiego uwieńczona może być odpowiednim certyfikatem. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego może być konieczny nie tylko w dalszej nauce, ale również w przypadku podjęcia zatrudnienia. W zależności od poziomu znajomości języka angielskiego istnieje kilka rodzajów certyfikatów. Zastanawiasz się, jaki certyfikat potwierdzający znajomość angielskiego wybrać? Zapraszamy do lektury!

Egzamin z języka angielskiego

Najczęściej, aby zdobyć certyfikat z konkretnego języka należy podejść do egzaminu. W zależności od rodzaju dokumentu potwierdzającego, egzamin zakończyć się może wynikiem zdanym bądź określającym poziom posiadanej wiedzy. Szkoły językowe oraz uczelnie oferują swoim uczniom możliwość podejścia do egzaminu z języka angielskiego. Zazwyczaj dysponują również specjalnymi kursami, których celem jest odpowiednie przygotowanie do egzaminu. Nauka języka obcego odbywać się może zarówno w szkołach, jak i na zajęciach prywatnych. Oczywiście język obcy przyswajać możemy również w zaciszu domowym, jednak samodzielna ocena naszych umiejętności może okazać się niewystarczająca, szczególnie w przypadku mówienia.

Certyfikat z angielskiego – czym się może się różnić?

Certyfikaty z języka angielskiego różnią się między sobą wieloma elementami, wśród nich wyróżnić możemy:

 • Obszar – język ogólny, biznesowy, specjalistyczny, akademicki, ogólny z elementami biznesowymi.
 • Wiek – dzieci, młodzież, studenci, dorośli.
 • Ważność – bezterminowy lub terminowy.
 • Uzyskanie – wyłącznie powyżej określonej liczby punktów bądź niezależnie od nich.
 • Forma – całość egzaminu złożona jest z części, a certyfikat wydawany jest po zliczeniu każdej z nich lub z każdej z nich wydawany jest osobny dokument.
 • Uznawalność – powszechność certyfikatu niezależnie od instytucji czy kraju, bądź uznawalność wyłącznie na konkretnym obszarze – np. w USA.

Poziomy znajomości języka angielskiego

Wybór odpowiedniego certyfikatu z angielskiego rozpocząć powinniśmy od określenia naszych celów oraz potrzeb. Certyfikat z języka obcego może być konieczny w momencie podjęcia studiów zagranicznych czy pracy w danej instytucji. Wiele uczelni zalicza również zajęcia językowe studentom, którzy dysponują odpowiednim potwierdzeniem swoich umiejętności językowych.

Poziom znajomości języka angielskiego określamy przy pomocy odpowiednich oznaczeń, są to:

 • A1 (Beginner) – początkujący,
 • A2 (Elementary/Pre-intermediate) – podstawowy,
 • B1 (Intermediate) – średnio zaawansowany,
 • B2 (upper/post-intermediate) – ponad średnio zaawansowany,
 • C1 (Advanced) – zaawansowany,
 • C2 (Nearly native-speaker level) – prawie native speaker.

Certyfikat z angielskiego – rodzaje

Najpopularniejszymi egzaminami z języka angielskiego są: FCE (B2), CAE (C1) oraz CPE (C2). W nawiasach podaliśmy poziom znajomości, który odpowiada poszczególnym egzaminom.

Certyfikat FCE (First Certificate English) informuje o posługiwaniu się językiem angielskim w stopniu średnio zaawansowanym. Egzamin obejmuje czytanie ze zrozumieniem, pisanie, słuchanie, mówienie oraz test z gramatyki. Certyfikat FCE to dokument, który warto posiadać, bowiem wiele uczelni zwalnia studentów z zajęć językowych, jeżeli dysponują oni takowym potwierdzeniem swoich umiejętności językowych.

Certyfikat CAE (Cambridge English: Advanced) stanowi gwarancję posługiwania się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym – obejmuje, zgodnie z terminologią angielską: reading, use of English, writing, listening oraz speaking. Dokument ten uprawnia do nauczania angielskiego w szkołach bądź innych ośrodkach szkoleniowych. Ceniony jest przez pracodawców, którzy zwracają szczególną uwagę na biegłą znajomość języka angielskiego kandydata na dane stanowisko. CAE umożliwia podjęcie studiów na uczelniach zagranicznych, również poza Europą.

Certyfikat CPE (Certificate of Proficiency in English) określa poziom znajomości języka angielskiego na poziomie C2. Dokument ten umożliwia prowadzenie negocjacji biznesowych, wykładanie na uczelniach bądź możliwość zdobycia stanowiska menadżera w międzynarodowej firmie. Jego posiadanie jest ogromnym atutem, bowiem informuje o doskonałej znajomości języka na najwyższym jego poziomie.

Certyfikat EFB (English for Business) zaświadcza o umiejętności posługiwania się językiem angielskim w biznesie. Egzamin odtwarza potencjalne sytuacje, jakie mogą przydarzyć się nam w środowisku biznesowym, np. rozmowy, spotkania bądź wymiana korespondencji.

Certyfikat TOFEL (Test of English as a Foreign Language) określa posiadaną znajomość języka angielskiego. Egzamin zakończony jest wynikiem informującym nas o konkretnym poziomie umiejętności językowych – A1, A2, B1, B2, C1 oraz C2. Najczęściej TOFEL wykorzystywany jest podczas starania się o wizę.