You are currently viewing Czy tłumacz Google może zastąpić profesjonalne biuro tłumaczeń?

Czy tłumacz Google może zastąpić profesjonalne biuro tłumaczeń?

Możliwość skorzystania z internetowego translatora pozwala nam na szybkie przetłumaczenie treści niemal z każdego języka. Tłumacz Google stał się platformą wykorzystywaną podczas nauki, pracy bądź wakacyjnego wyjazdu. Nasuwa się zatem kilka pytań, na które warto odpowiedzieć. Czy przekład zawsze wykonany jest prawidłowo? Czy translator jest w stanie zastąpić profesjonalnego tłumacza?

Czy tłumacz Google jest bezbłędny?

Tłumacz Google to nieoceniona pomoc w wielu sytuacjach. Niestety nie zawsze przełożona przez translator treść jest poprawna. Oczywiście twórcy i osoby zajmujące się obsługą narzędzia dokładają wszelkich starań, aby translator działał bez zarzutu, jednak pomyłki wciąż się zdarzają. Tłumaczenia niejednokrotnie mogą nas zaskoczyć i wywołać uśmiech na twarzy, jeżeli znamy język na tyle, aby wychwycić pomyłkę.

Terminy o podobnym znaczeniu

Tłumacz Google najlepiej sprawdzi się w przypadku osoby, która w pewnym stopniu zna język obcy, lecz tylko czasami dodatkowo wspomaga się translatorem. Możliwość zweryfikowania przetłumaczonej treści pozwala na ewentualne skorygowanie błędu. Najczęściej jest to użycie nieadekwatnego terminu, który zastąpić należy słowem o podobnym znaczeniu. Pamiętajmy jednak, że używając języka ojczystego na co dzień również zdarza się nam pomylić i użyć słowa o innym znaczeniu. Niewielkie błędy nie powinny być problemem w przypadku tekstów tłumaczonych na własne potrzeby. Sprawa wygląda nieco inaczej, jeżeli konieczna jest translacja treści na język zupełnie nam nieznany. Oczywiście oprócz słownictwa istotną rolę odgrywają zasady gramatyki. Determinują one treść, która powinna być pod tym względem poprawna.

Z czym tłumacz Google może mieć problem?

Jeżeli zmagamy się z przekładem tekstu specjalistycznego jest to dla nas dodatkowe utrudnienie. Branżowe słownictwo stanowi niekiedy istotę treści, bez niego nie jest zatem możliwe pełne zrozumienie tekstu. Translator nie zawsze dobierze właściwy termin, a błąd może być przyczyną nieścisłości. Teksty techniczne, medyczne, motoryzacyjne, prawnicze czy naukowe mogą być szczególnie kłopotliwe.
Barierę nie do pokonania stanowi również kontekst. Zdania wyrwane z kontekstu mogą być niezrozumiałe dla tłumacza Google. Narzędzie nie jest w stanie wychwycić kwestii, która warunkuje znaczenie całości treści. Ukryty sens jest praktycznie niemożliwy do wychwycenia przez internetowy translator.
Tłumacz Google może mieć również problemy z idiomami, gwarą, slangiem, skrótami myślowymi, powiedzeniami lub specyficznymi pojęciami. Wykwalifikowany tłumacz, specjalizujący się w danym języku, nie tylko doskonale zna słownictwo i gramatykę, ale również posiada rozległą wiedzę odnośnie wszystkich kwestii związanych z językiem obcym. Współpracując z profesjonalnym biurem tłumaczeń otrzymujemy gwarancję, iż przekład wykonany został rzetelnie oraz poprawnie.
Jak widać, tłumacz Google nie jest w stanie zastąpić biura tłumaczeń zajmującego się profesjonalnym tłumaczeniem. Pomimo innowacyjnych rozwiązań i coraz to nowych funkcji, narzędzie może mieć trudności z wieloma kwestiami. Oczywiście warto korzystać z pomocy translatora w życiu codziennym, jednak w przypadku treści istotnych należy zwrócić się do profesjonalistów.