You are currently viewing Czy wymagane jest tłumaczenie apostille? 

Czy wymagane jest tłumaczenie apostille? 

Możliwość swobodnego przemieszczania się pomiędzy krajami sprawia, że wiele osób decyduje się na zamieszkanie w innym państwie. Osiedlenie się czy podjęcie pracy w danym kraju wiąże się jednak z koniecznością złożenia wielu dokumentów – jednym z nich jest apostille. Czym jest druk tego typu i czy niezbędne jest tłumaczenie apostille?

Czym jest apostille?

Na emigrację decyduje się coraz więcej osób, głównie ze względu na chęć poprawy swoich dotychczasowych warunków życia. Możliwość podjęcia pracy zarobkowej, która przyniesie korzyść finansową, zachęca do wyjazdu zarówno całe rodziny, jak i poszczególnych jej członków. Przybycie na miejsce nie jest jednak łatwym zadaniem, bowiem bardzo ważne jest dopełnienie wszelkich formalności, które umożliwią przebywanie w obrębie danego kraju.

Czym jest apostille? Pod ciekawie brzmiącym pojęciem kryje się urzędowe poświadczenie dokumentu. Aktualnie apostille stosowane jest w 117 krajach, które podpisały i zobowiązały się do stosowania klauzuli związanej z tego rodzaju rozwiązaniem. To poświadczenie autentyczności umożliwia posługiwanie się dokumentem poza granicami państwa.

Apostille pozwala wyeliminować problemy formalne w przypadku przeprowadzki do innego kraju. Oświadczenie to może być orzeczeniem lub załącznikiem. W celu uzyskania apostille konieczne jest skierowanie się do dedykowanego organu państwa; w Polsce organem tym jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Tłumaczenie apostille – jakich dokumentów dotyczy?

Nadrzędnym pytanie brzmi: czy każdy dokument, który zabieramy ze sobą za granicę, wymaga apostille?Oczywiście nie, istnieje wyłącznie pewna grupa dokumentów, dla których zobligowani jesteśmy przygotować apostille. Apostille potrzebne jest w odniesieniu do dokumentów urzędowych – sądowych, sporządzanych przez sąd, prokuraturę, urzędnika sądowego, aktów notarialnych, zaświadczeń potwierdzających zarejestrowanie dokumentu, notarialnych poświadczeń podpisów na różnego rodzaju dokumentach.

Apostille nie jest wymagane w sytuacji, gdy mamy do czynienia z dokumentami przygotowanymi przez przedstawicieli dyplomatycznych, urzędników konsularnych, pism handlowych czy celnych. Dokumenty tego typu podlegają innym regulacjom prawnym.

Każdy kraj dysponuje indywidualnymi wymogami, dlatego też konieczne jest dokładne zapoznanie się z regulacjami prawnymi państwa, do którego się wybieramy. Istnieją urzędy, które nakazują przedstawienie tłumaczenia apostille – wówczas najlepiej wykonać je u tłumacza przysięgłego.