You are currently viewing Czym jest code switching?

Czym jest code switching?

Co kryje się pod pojęciem code switching? Coraz częściej spotkać się możemy ze zjawiskiem socjolingwistycznym tego typu, nie wiedząc, że mamy z nim do czynienia. Polega ono bowiem na naprzemiennym stosowaniu różnych kodów językowych. Zdarza się to najczęściej w przypadku posługiwania się językiem ojczystym i jednoczesnym nieświadomym stosowaniem drugiego języka obcego.

U kogo pojawić się może zjawisko code switching?

Zjawisko code switching wiąże się z niekontrolowanym władaniem dwoma językami naraz. Zazwyczaj pojawia się ono u osób dwujęzycznych, które wychowały się w domu rodzinnym, w którym bliskie osoby porozumiewały się między sobą konkretnym językiem. W efekcie socjalizacji pierwotnej maluchy przyswajają dane zachowania swoich rodziców – np. słownictwo oraz akcent. Kolejnym krokiem jest natomiast socjalizacja wtórna, obejmująca poznawanie nowych środowisk. Wówczas dziecko, przystosowując się nieco do określonej grupy, zaczyna posługiwać się językiem dla niej charakterystycznym. Z racji młodego wieku dziecko bardzo szybko nabiera umiejętności lingwistycznych. Mózg przystosowuje się do posługiwania się dwoma, różnymi językami jednocześnie. Code switching najbardziej widoczny jest w momencie zastępowania terminu o tym samym znaczeniu słowem w języku obcym. Posługiwanie się w ten sposób dwoma językami sprawia, że dziecko integruje się z rówieśnikami, podtrzymując jednocześnie rodzimą tożsamość oraz kulturę językową.

Czy w korporacjach stosowany jest code switching?

Code switching spotykany jest zatem najczęściej u dzieci, których rodzice są różnych narodowości lub u mieszkańców danego kraju, którzy wychowani zostali poza granicami swojego państwa. W zasadzie sytuacji, w których pojawia się zjawisko socjolingwistyczne code switching może być znacznie więcej. Najważniejszym jednak czynnikiem, odróżniającym code switching od zwykłych wtrąceń, jest umiejętność biegłego władania dwoma językami.

Należy także podkreślić, że słownictwo czy zwroty zapożyczone z j. angielskiego – stosowane np. w korporacjach – nie wpisują się w omawiane zjawisko. Wiele terminów z angielszczyzny obecnych jest w określonych środowiskach pracowniczych, nie jest to jednak zjawisko, które opisuje się jako code switching. Wspomnienie w rozmowie danych skrótów i specyficznych pojęć ma wyłącznie za zadanie ułatwienie komunikacji pomiędzy rozmówcami.

Wiele osób jest zdania, iż wprowadzanie do języka polskiego słów pochodzących z języków obcych znacznie obniża kulturę językową. Globalizacja i kosmopolityzacja to zjawiska towarzyszące nam już od wielu lat. Zapożyczone terminy bardzo często stają się wygodniejszą i szybszą formą kontaktu z rówieśnikami. Warto zatem spojrzeć na to zjawisko z drugiej strony – język polski wzbogacany jest dzięki temu w nowe słownictwo, które niekoniecznie musi mieć negatywny wydźwięk. Jest to nieodłączny element czasów współczesnych, wiążący się z nieustannym postępem.