You are currently viewing Czym jest pamięć tłumaczeniowa?

Czym jest pamięć tłumaczeniowa?

Wykonanie tłumaczenia tekstu specjalistycznego to dla tłumacza wyzwanie – musi on posiadać nieograniczoną wiedzę z zakresu danego języka obcego  (dotyczącą np. słownictwa, zasad gramatyki, etc.). Czy istnieje możliwość ułatwienia sobie pracy? Czym jest pamięć tłumaczeniowa i jakie są jej zalety?

Pamięć tłumaczeniowa – Translation Memory (TM)

Wykonywanie tłumaczeń o podobnej tematyce dla wielu tłumaczy to codzienność. Okazuje się, że możliwe jest ułatwienie sobie pracy, a tym samym zaoszczędzenie dużej ilości czasu.

Każdy zawodowy tłumacz zna pojęcie „pamięć tłumaczeniowa”. Anglojęzyczną nazwą tego terminu jest „Translation Memory” (TM). W jaki sposób zdefiniować możemy owe pojęcie? Pamięć tłumaczeniową określić możemy jako pewien rodzaj bazy danych, którą tworzą rekordy, składające się z co najmniej dwóch wersji językowych określonego fragmentu tekstu . Najczęściej tłumacz ma do dyspozycji plik bądź pliki w formie oprogramowania CAT (Computer-Assisted Translation). Oczywiście pamięć tłumaczeniowa regularnie jest powiększana w trakcie tłumaczenia nowych treści przez tłumacza, dzięki czemu efekty wykonywanych tłumaczeń są coraz lepsze. Osoba dysponująca tego typu bazą znacznie oszczędza czas, jeżeli tłumaczy treści o podobnej tematyce. Polega to na tym, że w momencie tłumaczenia program automatycznie wyszukuje w pamięci określony fragment tekstu, umożliwiając tłumaczowi skorzystanie z wcześniej wykonanego tłumaczenia.

Zalety wykorzystania pamięci tłumaczeniowej

Pamięć tłumaczeniowa, oprócz gromadzenia wykonanych tłumaczeń, zachowuje także glosariusze, czyli słowniki terminów wybranej branży. Terminologia znacząco różni się w zależności od tematyki danego tłumaczenia. Znajomość terminologii danej branży to warunek konieczny, aby tłumacz mógł rzetelnie i precyzyjnie wykonać powierzone mu zlecenie. Glosariusz ułatwia uniknąć błędów terminologicznych, zachować spójność stylistyczną tłumaczenia, dzięki czemu za każdym razem treść jest uporządkowana oraz składna. Zaletą wykorzystania pamięci tłumaczeniowej jest także lepsza jakość tłumaczenia. Tempo pracy tłumacza jest znacznie szybsze, jeżeli korzysta on z pamięci tłumaczeniowej. Oszczędność czasu przekłada się również na zwiększenie zysków.

Dlaczego biuro tłumaczeń dysponować powinno pamięcią tłumaczeniową?

Idealnym przykładem wykorzystania pamięci tłumaczeniowej może być np. tłumaczenie aktu urodzenia. Tłumacz wykonuje wówczas bardzo podobne tłumaczenie, które różni się danymi osobowymi, datami bądź pieczątkami, a pozostała treść pozostaje bez zmian.

Każde biuro tłumaczeń powinno zatem posiadać pamięć tłumaczeniową, ponieważ zrzesza ono zazwyczaj wielu tłumaczy, specjalizujących się w różnych branżach – np. prawniczej, medycznej, farmaceutycznej, technicznej.