You are currently viewing Czym jest proofreading?

Czym jest proofreading?

Tłumaczenie tekstu zlecić powinniśmy wyłącznie osobie doświadczonej. Warto zaznaczyć, iż musi się ona cechować doskonałą znajomością języka obcego, jak również być obeznana z terminologią charakterystyczną dla danej branży. Przekład specjalistyczny zrealizowany przez nierzetelnego tłumacza może potencjalnie zawierać błędy, które znacząco wpłyną na poziom tłumaczenia. Jakakolwiek pomyłka skutkować może całkowitą zmianą sensu tekstu. Profesjonalne biuro tłumaczeń dysponuje tłumaczami, którzy bardzo często posiadają dodatkowe wykształcenie w określonej dziedzinie. By zapewnić jak najwyższy poziom tłumaczenia, warto skorzystać z proofreadingu. Czym charakteryzuje się taka usługa?

Proofreading – charakterystyka usługi

Proofreading to słowo pochodzące z języka angielskiego. Termin ten tłumaczony na język polski określa usługę, polegającą na weryfikacji przełożonego tekstu. W zależności od potrzeby, korekty nanoszone mogą być przez native speakera – osobę, dla której język obcy jest językiem ojczystym.

Błędy występujące w tłumaczeniu mogą mieć zróżnicowany charakter. Najczęściej dotyczą jednak składni, ortografii bądź interpunkcji. Oczywiście osoba wykonująca usługę proofreadingu niezwykle dokładnie czyta treść, jest zatem w stanie wychwycić nawet najmniejszy błąd. Sprawdza zatem zgodność przełożonych treści pod każdym względem. Dokonuje również merytorycznej oceny tekstu, weryfikując przekazane w nim informacje. Sprawdza zasadność użytego słowa i jeżeli zachodzi potrzeba, zastępuje nieadekwatny termin innym.

Kiedy stosowany jest proofreading?

Proofreading obejmuje korektę każdego rodzaju tekstu. Może być to zatem treść o tematyce specjalistycznej – prawniczej, medycznej, farmaceutycznej, rolniczej, inżynieryjnej, technicznej, motoryzacyjnej, ekonomicznej, informatycznej czy naukowej. Usługa świadczona jest również w odniesieniu do tekstów dziennikarskich bądź literackich. Korzystają z niej zatem osoby prywatne, jak i inne podmioty, które chcą otrzymać w pełni fachowo przetłumaczony tekst. Jeżeli mamy wątpliwości co do jakości translacji, niezwłocznie powinniśmy skorzystać ze wsparcia biura tłumaczeń, które oferuje nam pomoc tego typu. Oczywiście proofreading stosowany jest nie tylko w odniesieniu do tłumaczeń publikowanych. Wykorzystywany może być również przez osoby poszukujące pracy w zagranicznej korporacji czy przez różnego typu organy publiczne. Tak naprawdę nie istnieją ograniczenia co do możliwości skorzystania z usługi. Bez problemu każda osoba bądź podmiot może się zgłosić do biura tłumaczeń z prośbą o wsparcie w tym zakresie.