You are currently viewing Czym jest tandem językowy?

Czym jest tandem językowy?

Tandem językowy to szczególny rodzaj nauki języka obcego, polegający na pracy w parze z cudzoziemcem. Metoda ta polega na wymianie językowej przez partnerów, którzy chcą nabyć nowe umiejętności. Tandem językowy zazwyczaj obejmuje języki ojczyste partnerów – każdy z nich jest native speakerem oraz równocześnie osobą uczącą się innego języka obcego. Jak dokładnie wygląda wymiana językowa tego typu?

Na czym polega nauka języka obcego oparta na tandemie językowym?

Tandem językowy to jedna z najnowocześniejszych metod nauki języka obcego. W odróżnieniu od innych form przyswajania języka, w tym przypadku nie jest konieczne dysponowanie wiedzą książkową. Komunikacja polega na mówieniu, czytaniu oraz słuchaniu poprzez prowadzenie konwersacji z osobą posługującą się innym językiem.Niezwykle proste zasady sprawiają, że tandem językowy jest metodą efektywną i skuteczną.

Jak znaleźć partnera do wspólnej nauki?

Wbrew pozorom poszukiwanie partnera do wspólnej nauki nie jest trudnym zadaniem. Sprawa wygląda zdecydowanie łatwiej, jeżeli mieszkamy w kraju, którego język ojczysty nas interesuje. Wówczas partnera znaleźć możemy praktycznie w każdym miejscu. Nieco większe trudności sprawić może poszukiwanie partnera do tandemu językowego we własnym kraju. Na szczęście Internet daje nam nieograniczone możliwości w tym zakresie. Istnieje wiele grup dedykowanych właśnie tej metodzie nauki języka obcego. Zrzeszają one osoby z różnych państw, dzięki czemu mamy dostęp do wielu języków.

Nauka w tandemie językowym możliwa jest także w formie online. Mnogość komunikatorów sprawia, że bez problemu znaleźć możemy idealną platformę do wymiany informacji. Komunikować się możemy nie tylko pisząc, ale także rozmawiając bezpośrednio przez telefon. Studenci w większych miastach udać się mogą natomiast na uczelnie, które zazwyczaj prowadzą programy wymiany studentów – np. Erasmus.

Nauka skrótów myślowych i sloganów

Nauka języka obcego poprzez tandem językowy okazuje się być doskonałą zabawą. Konieczny jest jednak zgrany duet, dlatego istotne jest znalezienie osoby, z którą przyjemnie będzie nam się prowadziło konwersacje. Spontaniczne rozmowy to idealna okazja do poznania sloganu czy skrótów myślowych. Oczywiście wymiana językowa musi być prowadzona w obie strony – jednak określenie konkretnych zasad zależy wyłącznie od partnerów.

Decydując się na naukę poprzez tandem językowy koniecznie powinniśmy dokładnie ocenić posiadany poziom języka obcego. Przecenienie własnych umiejętności wiąże się z brakiem efektywnej nauki. Warto także pamiętać, iż metoda ta nie polega na nauce zasad gramatycznych. Partner w tandemie językowym nie jest nauczycielem, dlatego ten sposób nauki opiera się głównie na konwersacjach.