You are currently viewing Czym jest tłumaczenie a vista i kiedy się je stosuje?

Czym jest tłumaczenie a vista i kiedy się je stosuje?

Czym jest tłumaczenie a vista i kiedy się je stosuje?

Tłumaczenia dzielą się na dwie podstawowe kategorie – pisemne oraz ustne. Pierwsze z nich dotyczyć mogą w zasadzie każdej branży i dziedziny. Ustne natomiast podzielić możemy na symultaniczne oraz konsekutywne. Istnieje jednak jeszcze jeden rodzaj tłumaczenia. Czym jest zatem tłumaczenie a vista i kiedy się je stosuje?

Tłumaczenie a vista vs. tłumaczenie symultaniczne

Pojęcie „a vista” pochodzi z języka włoskiego, a przetłumaczyć je możemy jako „na bieżąco” bądź „na pierwszy rzut oka”. Tłumaczenie a vista jest połączeniem tradycyjnych form tłumaczeń – pisemnej i ustnej. Jak zatem dokładnie przebiega proces tłumaczenia? Osoba je wykonująca otrzymuje treść na kartce w języku źródłowym, natomiast tłumaczenie a vista wykonywane jest ustnie. Tłumacz na bieżąco tłumaczy tekst słuchaczom, a realizacja tłumaczenia jest wykonywana w tym samym momencie, w którym osoba czyta otrzymany tekst z kartki. Tłumaczenie tego typu jest bardzo dużym wyzwaniem, bowiem tłumacz musi włożyć wiele wysiłku oraz pracy, aby dokładnie i rzetelnie przedstawić treść w języku docelowym odbiorcom.

Tłumaczenie to przypomina nieco tłumaczenie symultaniczne, które polega na tym, że tłumacz tłumaczy tekst mówiony. Istnieje szansa, iż ze względu na dykcję, złe nagłośnienie czy wady wymowy mówcy tłumacz źle zrozumieć może dane słowo bądź nie usłyszeć go w ogóle. Natomiast tłumaczenie a vista to tłumaczenie na podstawie treści pisanej, co nieco ułatwia zadanie tłumacza. Osoba wykonująca tłumaczenia a vista cechować się musi dużym skupieniem oraz podzielnością uwagi. Tłumacz zapoznać się może z treścią, aby znać kontekst, jednak nie ma czasu na dokładne i kilkukrotne przeczytanie danego dokumentu.

Gdzie wykonuje się tłumaczenie a vista?

Tłumaczenia realizowane na bieżąco zaliczają się do grupy tłumaczeń trudniejszych, ponieważ tłumacz nie ma czasu na zastanowienie się lub wyszukanie nieznanego słowa w języku obcym w słowniku. Bardzo ważne jest zatem, aby tłumacz dysponował ogromną wiedzą w dziedzinie, której dotyczy treść. Absolutnie nie może on omijać słów bądź części tekstu. Tłumacz musi w niezwykle szybkim tempie znaleźć adekwatne słowo w języku docelowym. Tłumaczenia a vista najczęściej realizowane są w sytuacjach oficjalnych, gdy nawet jeden wyraz przesądzić może o znaczeniu całej treści – np. w sądach, u notariuszy, w urzędach bądź innego typu innych placówkach publicznych.