You are currently viewing Czym jest tłumaczenie asystenckie?

Czym jest tłumaczenie asystenckie?

Czym jest tłumaczenie asystenckie?

Prowadzenie własnej firmy wymaga niekiedy kontaktów z kontrahentami lub klientami, posługującymi się językiem obcym. Możemy operować nim w stopniu komunikatywnym, jednak środowisko biznesowe wymaga znacznie szerszych umiejętności. Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom przedsiębiorstw powstały tzw. tłumaczenia asystenckie. Czym zatem różnią się one od pozostałych tłumaczeń?

Umiejętności i cechy tłumacza

Tłumaczenia asystenckie zdefiniować możemy już na podstawie samego określenia. Tłumacz wykonujący tego typu translację staje się niejako asystentem danej firmy. Jest on zaangażowany w komunikację ze środowiskiem, posługującym się językiem obcym. Zakres jego działalności może być bardzo szeroki. Odbywać on może wyjazdy zagraniczne lub krajowe, jak i uczestniczyć w spotkaniach czy konferencjach. Zawód ten jest zatem niezwykle wymagający, a translacja tego typu wpisuje się w kategorię tłumaczeń konsekutywnych. Oczywiście istotna jest doskonała znajomość języka obcego, terminologii biznesowej, zasad gramatycznych, skrótów myślowych, slangów, jednak ważne są również inne umiejętności. Tłumacz ten cechować się powinien dyskrecją, kulturą osobistą, taktem i empatią, niezwykle ważna jest również nienaganna prezencja. Nie bez znaczenia jest także szybka reakcja na zmianę planów, która wymaga dostosowania się do nowych warunków. Tłumaczowi powinna być również znana istota firmy oraz omawiane na spotkaniach kwestie.

Asystowanie przy tłumaczeniach na spotkaniach biznesowych

Zazwyczaj tłumaczenia asystenckie odbywają się w formie „zdanie po zdaniu” (tzw. tłumaczenie de liaison). Nie oznacza to jednak, iż nie jest możliwie odejście od takiego wzorca. Zdarza się, iż warunki i okoliczności spotkania wymagają skorzystania z innego podejścia. Najważniejszym celem tłumaczeń asystenckich jest pełne zrozumienie obu stron spotkania. Nie ma zatem znaczenia forma tłumaczenia, a jedynie jego efektywność. Warto zaznaczyć, że o profesjonalizmie tłumacza w dużej mierze decyduje jego umiejętność wkomponowania się w przebieg spotkania. Doświadczeni tłumacze stają się niejako niezauważalnymi uczestnikami, którzy potrafią właściwie zareagować w odpowiednim momencie.

Tłumaczenia asystenckie – wsparcie językowe

Tłumaczenia asystenckie wykorzystywane są jednak nie tylko w środowisku biznesowym. Bardzo często z usługi tej korzystają cudzoziemcy, którzy zmuszeni są do załatwienia np.  sprawy w urzędzie. Niestety wciąż placówki instytucji publicznych zrzeszają pracowników, którzy nie posługują się np. językiem angielskim. Złożenie wniosku bądź uzyskanie informacji przez telefon dla cudzoziemca może być niezwykle trudnym zadaniem. Natomiast jakiekolwiek niezrozumienie w tej konsekwencji wiązać się może z odrzuceniem wniosku.

Tłumaczenia asystenckie mogą być zatem wykorzystywane praktycznie w każdych warunkach. Oczywiście najczęściej wykorzystuje się je we wspomnianych powyżej kontaktach biznesowych, jednak tak naprawdę każdy z nas skorzystać może z usługi tego typu.