You are currently viewing Czym jest tłumaczenie techniczne?

Czym jest tłumaczenie techniczne?

Czym jest tłumaczenie techniczne?

Tłumaczenie techniczne opiera się na przekładzie treści technicznych z języka źródłowego na język docelowy. Wymaga jednak nie tylko perfekcyjnej znajomości języka obcego, ale również wiedzy z zakresu danej dziedziny. Treści techniczne przepełnione są branżowym słownictwem, co dla zwykłego lingwisty stanowić może barierę nie do pokonania. W dzisiejszym wpisie wytłumaczymy, na czym polega tłumaczenie techniczne.

Jakie treści obejmuje tłumaczenie techniczne?

Tłumaczenia techniczne obejmują teksty o tematyce budowlanej, technologicznej, motoryzacyjnej czy rolniczej. Materiały poddawane translacji to najczęściej instrukcje obsługi, broszury informacyjne, katalogi, specyfikacje techniczne, karty produktów, deklaracje zgodności, kosztorysy, harmonogramy, certyfikaty jakości, dokumentacje przetargowe, patentowe, projektowe, czy aprobaty techniczne.

Tłumaczenie techniczne niezbędne jest w wielu sytuacjach – np. w momencie, gdy pragniemy sprzedać swój towar na rynku międzynarodowym lub wprowadzić na rynek polski towar zagraniczny. Wiele produktów wymaga dołączenia opisu specyfikacji czy instrukcji obsługi; dodatkowo powinny być one sporządzone w kilku językach. Informacje tego typu pozwalają na bezpieczne oraz prawidłowe użytkowanie towaru. Cechą charakterystyczną treści technicznych jest pojawianie się wśród nich elementów graficznych. Tłumacz musi zatem skupić się również na właściwym przetłumaczeniu grafik oraz ilustracji.

 

Umiejętności tłumacza technicznego

Tłumaczenie techniczne skupia się na przekładzie tekstów nasyconych specjalistyczną oraz skomplikowaną terminologią. Wiele dziedzin posługuje się fachowym słownictwem, które może być niezrozumiałe dla osób, które nie specjalizują się w danym temacie. Dlatego też tłumaczenie techniczne wykonane powinno być przez osobę perfekcyjnie posługującą się językiem obcym, która dodatkowo jest ekspertem w danej dziedzinie. Profesjonalny tłumacz specjalizujący się w konkretnej branży zna  fachową terminologię zarówno w języku ojczystym, jak i obcym. Powierzając mu wykonanie przekładu otrzymujemy gwarancję, iż treść zostanie poprawnie zinterpretowana i przetłumaczona. Tłumacz techniczny oprócz adekwatnego wykształcenia nieustannie musi podnosić swoje kwalifikacje poprzez kursy bądź szkolenia dotyczące konkretnej dziedziny. Zazwyczaj tłumacze techniczni to inżynierowie doskonale znający dany język obcy.

Dlaczego warto zwrócić się o pomoc do biura tłumaczeń?

Nawiązując współpracę z biurem tłumaczeń, dobiera ono tłumacza o odpowiedniej wiedzy oraz doświadczeniu, ponieważ poszczególne rodzaje tłumaczeń technicznych różnią się między sobą diametralnie, powinny być zatem wykonywane przez właściwych specjalistów. Np. tak specyficzny dokument jak patent wymaga oprócz bardzo rozległej wiedzy merytorycznej związanej z danym zagadnieniem oraz znajomości fachowego słownictwa stosowanego w patentach również doskonałej znajomości języka obcego.

Istotne jest również skupienie się na grupie docelowej. Osoba czytająca przetłumaczoną treść, która nie jest specjalistą w danej dziedzinie, musi prawidłowo zinterpretować zamieszczone informacje. Przystępny i zrozumiały przekład ma szczególne znaczenie podczas odczytywania instrukcji obsługi.