You are currently viewing Czym jest tłumaczenie wolne? 

Czym jest tłumaczenie wolne? 

Usługi, jakie oferują nam dziś biura tłumaczeń oraz profesjonalni tłumacze są nam niezbędne niemal w każdej dziedzinie życia. Tłumacze zajmują się przekładem tekstów; wykonują również tłumaczenia ustne, które są konieczne podczas międzynarodowych konferencji, wystąpień publicznych, rozpraw sądowych oraz wielu innych spotkań. Jednak równie istotnym rodzajem tłumaczeń jest tłumaczenie wolne. Czym się charakteryzuje i gdzie jest stosowane?

Tłumaczenie wolne – czym musi się charakteryzować

W pracy tłumacza bardzo ważne jest to, by tłumacząc dany tekst jak najlepiej oddać znaczenie jego oryginalnej wersji. O ile w przypadku dokumentów urzędowych, pism oficjalnych czy też instrukcji obsługi nie stanowi to dużego problemu, tak w niektórych sytuacjach jest to niemożliwe. Profesjonalista decyduje się wtedy na tłumaczenie wolne. W odróżnieniu od tłumaczenia specjalistycznego, w tłumaczeniu wolnym o wiele ważniejszym od bycia wiernym tekstowi źródłowemu jest oddanie znaczenia całej treści oryginalnego materiału. Daje to tłumaczom duże pole do popisu oraz własnej interpretacji, bowiem przekład nie zawsze wiernie odzwierciedla tekst oryginalny. Sytuacja ta wynika często z tego, że tłumaczenie słowa po słowie nie miałoby takiego samego sensu w innym języku. Dobrym przykładem wolnych przekładów jest poezja. W tym przypadku estetyka oraz doznania, jakie odczuje odbiorca, są o wiele bardziej istotne niż dosłowne tłumaczenie treści. Z tego też powodu, w zależności od interpretacji i upodobań tłumacza, możemy się spotkać z rożnymi przekładami dzieł największych artystów.

Tłumaczenie wolne – kiedy jeszcze się z nim spotykamy?

Tłumaczenie wolne bardzo często wykorzystywane jest również w marketingu oraz reklamie. W tych przypadkach najbardziej istotne jest przekazanie odbiorcy ogólnego wydźwięku tekstu wraz z unikatowym i wyróżniającym się stylem, które w rezultacie wywołają u odbiorcy konkretne wrażenie. Tłumaczenia te muszą być przede wszystkim chwytliwe i zapadające w pamięć. Ważne jest, by dokładnie dostosować treść do typu odbiorcy – w tym przypadku znaczenie mają nawiązania kulturowe, wszelkiego rodzaju gry słowne, znane powiedzenia oraz zwyczaje. Dobry tłumacz musi więc nie tylko świetnie znać język, ale również cechować się kreatywnością, nadążaniem za trendami, a także stosowaniem błyskotliwych rozwiązań.

Tłumaczenie wolne daje tłumaczowi dużą swobodę przekładu treści. Należy pamiętać jednak, że ma ono służyć przede wszystkim autorowi tekstu źródłowego, dlatego też osoba zajmująca się przekładem musi zachować pewne ograniczenia. Tłumaczenie powinno oddawać sens materiału źródłowego, utrzymywać tak samo wysoką jakość, a także oddać jak najwięcej z tego, co jest charakterystyczne zarówno dla całości tekstu, jak i samego autora.