You are currently viewing Czym są tłumaczenia kabinowe?

Czym są tłumaczenia kabinowe?

Wyróżniamy wiele rodzajów tłumaczeń, jednak podstawowymi kategoriami są tłumaczenia pisemne oraz ustne. W kategorię tłumaczeń ustnych wpisują się tłumaczenia kabinowe. Czym są tłumaczenia kabinowe i na czym dokładnie polegają?

Czym jest tłumaczenie kabinowe?

Wśród tłumaczeń ustnych zdecydowanie najczęściej  wykonywane są tłumaczenia kabinowe. Tłumaczenia ustne możemy podzielić na tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia kabinowe to nic innego, jak tłumaczenia symultaniczne. Nazwa „kabinowe” pochodzi od sposobu, w jaki tłumaczenia te są wykonywane, bowiem tłumacz podczas realizacji tłumaczenia przebywa w dźwiękoszczelnej kabinie.

Tłumaczenia kabinowe są realizowane w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że tłumacz tłumaczy wypowiedź prelegenta w tym samym momencie, w którym wygłasza on swoją wypowiedź. Najczęściej tego typu tłumaczenie jest wykonywane podczas konferencji oraz szczytów międzynarodowych czy wykładów, w których biorą udział uczestnicy posługujący się różnymi językami obcymi.

Jak wygląda wykonywanie tłumaczenia kabinowego?

Aby możliwe było wykonanie tłumaczenia kabinowego, tłumacz musi posiadać odpowiedni sprzęt. Tłumacząc, tłumacz przebywa w specjalnej, dźwiękoszczelnej kabinie. Ponadto jest on wyposażony w mikrofon oraz słuchawki. Wypowiedź mówcy trafia do tłumacza przez słuchawki. Tłumaczy on usłyszaną treść, wypowiadając ją do mikrofonu. Odbiorcy wypowiedzi są także wyposażeni w słuchawki oraz specjalne odbiorniki, przez które dociera do nich przetłumaczona przez tłumacza wypowiedź. Najczęściej w międzynarodowych konferencjach oraz spotkaniach bierze udział wielu tłumaczy symultanicznych, specjalizujących się w różnych językach obcych.

Kto może zostać tłumaczem kabinowym?

Tłumaczenia kabinowe to tłumaczenia cechujące się wysokim stopniem trudności. Ich wykonanie to niemały wysiłek umysłowy, wymagający dużego skupienia przez cały czas trwania spotkania. Dlatego też w kabinie znajduje się zazwyczaj dwóch tłumaczy, którzy zmieniają się  co około 20-30 minut, tłumacząc naprzemiennie.

Aby zostać tłumaczem kabinowym w Parlamencie Europejskim, należy spełniać szereg wymogów. Przede wszystkim, konieczna jest doskonała znajomość języka źródłowego oraz perfekcyjne opanowanie języka docelowego. Ponadto tłumacz symultaniczny powinien dysponować szeroką wiedzą na różne tematy i nieustannie ją poszerzać. Dodatkowo, tłumacz kabinowy musi posiadać umiejętność dostosowywania się do każdego rodzaju sytuacji. Innymi cechami, jakie powinny charakteryzować tłumacza ustnego, są: doskonała koncentracja, skupienie, szybka praca umysłowa, idealna dykcja, umiejętność kontrolowania tempa mowy, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole oraz profesjonalizm.