You are currently viewing Czym są tłumaczenia medyczne?

Czym są tłumaczenia medyczne?

Realizacja tłumaczenia medycznego nie tylko wymaga od tłumacza doskonałej znajomości języka obcego, ale także posiadania wiedzy z zakresu medycyny. Tłumaczenie przepełnione jest bowiem specjalistyczną terminologią, która wpływa na zrozumienie treści. Tłumaczenia medyczne powinny być zatem wykonywane przez profesjonalne biuro, które dysponuje doświadczonymi tłumaczami medycznymi (często lekarzami).

Dokładność i precyzja tłumaczeń medycznych

Zawód tłumacza wymaga od osoby wykonującej go perfekcyjnej znajomości słownictwa, zasad gramatycznych, slangów czy skrótów myślowych danego języka obcego. Istnieje jednak kategoria tłumaczeń, która obliguje tłumacza do posiadania dodatkowych umiejętności. Specjalistyczne treści cechują się terminologią charakterystyczną dla danej dziedziny. Znajomość branżowego słownictwa jest wówczas kluczowa, bowiem determinuje cały tekst, który bez medycznych zwrotów mógłby być zupełnie niezrozumiały. Dlatego też tłumaczenia medyczne są szczególnie trudne i wymagające.

Tłumaczenia medyczne obejmują jedną z najważniejszych dziedzin nauki. Konieczne jest zatem prawidłowe odczytanie kontekstu, wiedza medyczna oraz biegłe władanie zarówno językiem źródłowym, jak i docelowym. Podczas realizacji tłumacz nie może sobie pozwolić na jakikolwiek błąd, ponieważ pomyłka skutkować by mogła zdrowiem, a nawet życiem pacjenta. Współpracując z profesjonalnym biurem tłumaczeń otrzymujemy pewność, iż tłumaczenie medyczne będzie precyzyjne i dokładne. Niezwykle istotna jest merytoryka treści, wypełniona fachową terminologią medyczną.

Jakie dokumenty obejmują tłumaczenia medyczne?

Tłumaczenia medyczne zlecone mogą być nie tylko przez pacjenta, ale także przez lekarzy, firmy medyczne, farmaceutyczne, szpitale bądź przychodnie. W zasadzie każdy podmiot może zwrócić się z prośbą o pomoc o tłumaczenie dokumentu medycznego. Najczęściej przekład obejmuje publikacje medyczne, dokumentację medyczną, badania kliniczne, analizy, ekspertyzy, raporty, referaty, prace naukowe, recepty, skierowania, opisy produktów, sprzętów, instrukcje obsługi, dokumentację techniczną, wyniki badań laboratoryjnych, wyniki testów lub certyfikaty. Oczywiście są to przykładowe dokumenty, ponieważ tłumaczenia medyczne to niezwykle szeroka kategoria, która dotyczy wielu innych dokumentów z zakresu gastrologii, ginekologii, położnictwa, okulistyki, pediatrii, interny, stomatologii, dermatologii, psychologii, psychiatrii, neurologii, kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii, onkologii, urologii, reumatologii oraz pulmonologii.

Uwierzytelnione tłumaczenia medyczne

Tłumaczenie wykonane musi być w warunkach pełnej poufności. Kwestie dotyczące zdrowia są niezwykle wrażliwymi informacjami, dlatego też nie mogą być one rozpowszechniane poza obręb osoby bądź podmiotu zlecającego. Biuro musi zatem gwarantować dyskrecję, a tłumacz zobowiązany jest do zachowania klauzuli poufności. Niekiedy konieczne jest wykonanie tłumaczenia dokumentacji medycznej na potrzeby procesowe. Wówczas tłumacz medyczny jest także tłumaczem przysięgłym i biegłym sądowym. Realizacja uwierzytelnionego tłumaczenia wymaga dysponowania specjalnymi uprawnieniami, które potwierdzają rzetelność wykonanego tłumaczenia. Osoba dokonująca przekładu posiada specjalną pieczęć, którą wraz ze swoim podpisem umieszcza na tłumaczeniu.