You are currently viewing Etapy tłumaczenia tekstu

Etapy tłumaczenia tekstu

Tłumaczenie tekstu jest wymagającym procesem, dlatego też odbywa się w oparciu o kilka etapów. Każdy z nich jest niezwykle istotny, bowiem bezpośrednio wpływa na finalny efekt. Nie należy zatem pomijać żadnego z nich, ponieważ wiązać by się to mogło z błędami merytorycznymi w tłumaczeniu. Jakie są zatem najważniejsze etapy tłumaczenia?

Analiza i przygotowanie

Wykonanie tłumaczenia zlecić powinniśmy doświadczonej firmie, która dysponuje kompetentnymi tłumaczami, specjalizującymi się w określonych dziedzinach. Tłumaczenie jest procesem niezwykle złożonym, który wymaga przestrzegania określonych procedur. Podzielenie ich na etapy jest zatem obowiązkowe, bowiem wówczas zachowana jest wysoka jakość tłumaczenia. Osoba zlecająca otrzyma wówczas profesjonalnie zrealizowane tłumaczenie, dokładnie odwzorowujące oryginał.

Pierwszym etapem tłumaczenia tekstu jest dokładna analiza zlecenia. Staranne zapoznanie się z objętością treści i oczekiwaniami klienta pozwala określić ramy czasowe wykonania usługi oraz jej koszt. Etap ten jest przygotowaniem do późniejszych kroków. Zaznajomienie się z treścią obejmuje także wyłapanie ewentualnych błędów lub nieścisłości w złożonym przez klienta tekście. Zdarza się niekiedy, iż treść nie jest przygotowana w sposób staranny – wówczas konieczne jest naniesienie poprawek w języku źródłowym. Problemem może być także zawarcie w tekście slangu lub skrótów myślowych, które zrozumiałe mogą być tylko w obrębie firmy zlecającej. Staranność na tym etapie realizacji odzwierciedla się w późniejszych krokach. Tłumaczenie jest dokładniejsze, a dalsza praca znacznie łatwiejsza.

Tłumaczenie i korekta translacji

Drugim etapem jest natomiast właściwe tłumaczenie. Rozpoczyna się ono od wybrania właściwego tłumacza, który pracował będzie nad przekładem treści. Profesjonalne biura tłumaczeń dysponują zazwyczaj wieloma tłumaczami, specjalizującymi się w określonych dziedzinach. Są oni zatem w stanie precyzyjnie przetłumaczyć tekst wypełniony branżową terminologią, charakterystyczną dla danego obszaru tematycznego. Powierzenie realizacji odpowiedniej osobie jest kluczem do bezbłędnego pod względem merytorycznym tłumaczenia.

Kolejnym etapem jest przekazanie wykonanego tłumaczenia osobie odpowiedzialnej za korektę. Wielu klientom wydawać by się mogło, że doświadczony tłumacz nie ma prawa popełnić pomyłki – oczywiście jest to nieprawdą. Zdarzają się bowiem literówki, wynikające z efektów zmęczenia lub chwili nieuwagi. Zazwyczaj ilość tego typu błędów jest znikoma, jednak nigdy nie należy pomijać etapu kontroli jakości.

Finalizacja tłumaczenia

Czwartym etapem jest obróbka tekstu w sytuacji, gdy umieszczony on ma być na ulotkach, broszurach, stronach internetowych, w katalogach lub książkach. Treść zawarta musi być w określonym miejscu, dlatego też konieczna jest współpraca z grafikiem.

Ostatnim krokiem jest finalizacja zlecenia – tekst trafia wówczas do project managera, którego zadaniem jest dokładne sprawdzenie, czy oczekiwania i życzenia klienta zostały spełnione.