Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Firmy tłumaczeniowe

Profesjonalne firmy tłumaczeniowe zajmują się przekładem treści z języka źródłowego na docelowy. Zrzeszają zatem ekspertów, doskonale posługujących się danym językiem obcym, którzy bardzo często posiadają dodatkowe kwalifikacje. Ze względu na różnorodność treści, konieczne jest maksymalne dopasowanie kwalifikacji tłumacza do rodzaju tekstu. Firmy tłumaczeniowe oferują możliwość przekładów pisemnych oraz ustnych. Istotne znaczenie ma  tematyka tłumaczonych treści. Branżowe słownictwo, charakterystyczne dla danej dziedziny, posiada swoje odpowiedniki w każdym języku na świecie. Wykwalifikowany tłumacz musi zatem doskonale znać nie tylko zasady gramatyczne, skróty myślowe, slogany językowe, ale posługiwać się również musi branżową terminologią z danej dziedziny.

Kompleksowa obsługa firm tłumaczeniowych

W BTS realizujemy tłumaczenia techniczne, specjalistyczne, farmaceutyczne, tłumaczymy umowy oraz wszelkie dokumenty. Dysponujemy tłumaczami z każdego sektora, dzięki czemu nasze przekłady charakteryzują się perfekcyjną jakością. Dbamy o merytoryczną poprawność tłumaczonych treści, dostarczając starannie i precyzyjnie wykonane tłumaczenia. Zajmujemy się również tłumaczeniami uwierzytelnionymi, umożliwiając naszym klientom przekład dokumentów o charakterze urzędowym. Zapraszamy  także w przypadku tłumaczeń ustnych – symultanicznych i konsekutywnych.

Tłumacze wykwalifikowani w danej dziedzinie

Proces przekładu treści z języka źródłowego na docelowy przebiega niezwykle starannie. Zależy nam na doskonałej jakości tłumaczeń, tak więc tłumacza dopasowujemy  bezpośrednio do rodzaju zlecenia. Nasz zespół ekspertów składa się z profesjonalnych tłumaczy każdego języka na świecie. Dodatkowo dysponują oni określonymi kwalifikacjami bądź wykształceniem kierunkowym w danej dziedzinie, które pozwalają na precyzyjne wykonanie usługi. Firmy tłumaczeniowe polecane są zatem zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorstwom oraz instytucjom publicznym.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych