You are currently viewing Historia języków

Historia języków

Obecnie na świecie istnieje około 7 tysięcy używanych języków

Bardzo trudno jest określić dokładną ilość dialektów, ponieważ wiele z nich jest wciąż badanych. Dzieje się tak, ponieważ odrębność różnych kultur, ich bogactwo oraz odmienność wciąż dostarczają naukowcom nowe, nieznane fakty na temat języków. Dotyczy to również aspektów historycznych różnych dialektów.

historia języków

Historia danego języka może być niezwykle przydatna i ciekawa w trakcie nauki – dzieje historyczne dialektu mogą nas również zmotywować do rozwoju w zupełnie nowym kierunku językowym. Chociaż historie języków są niezwykle złożone, warto zauważyć, że wiele dialektów jest ze sobą w jakiś sposób połączonych.

Koncepcje powstania ludzkiego języka

Nie ma dokładnej daty, którą można uznać za oficjalną rocznicę powstania ludzkiego języka. Nie istnieje również dokładnie opisana i zatwierdzona koncepcja pojawienia się mowy, chociaż na ten temat powstało już wiele hipotez i opinii. Języki jednak kształtowały się przez wiele stuleci – był to powolny proces, który tak naprawdę trwa również współcześnie. Możliwe, że pierwsze odgłosy wydane przez człowieka opisywały i miały odwzorować dźwięki natury.

Wielu naukowców potwierdza takie przypuszczenia. Inne źródła sugerują, że język jest ściśle związany z gestami, które pojawiły się znacznie szybciej, a dźwięki wydawane przez człowieka były ich następstwem. Większość koncepcji, które dotyczą powstania języka, odnoszą się do fizjologii człowieka. Dlatego jest ona podstawą wszystkich badań związanych z lingwistyką.

Krótkie historie różnych języków

Obecnie język angielski jest jednym z najpopularniejszych języków na świecie. Angielskim posługuje się około 1,6 miliardów ludzi, jednak historię jego powstania zna tak naprawdę niewielu. Za początek języka angielskiego można uznać okres podbojów plemion anglosaskich na Wyspach Brytyjskich.

Język najeźdźców został uznany i miejscowa ludność zaczęła go wykorzystywać. Współcześnie, język plemion anglosaskich nazywany jest “staroangielskim”. Angielski również rozwinął się dzięki wykorzystywaniu elementów innych języków, takich jak język francuski czy dialekty nordyckich plemion. Jednak najważniejszym momentem dla języka angielskiego był okres, w którym Anglia stała się mocarstwem kolonialnym. To przyczyniło się do szybkiego wzrostu popularności tego języka.

 

Japoński to bardzo interesujący język

Posługuje się nim około 130 milionów osób, a pochodzi on z grupy języków ałtajskich. Historia języka japońskiego jest jedną z najbardziej tajemniczych – istnieje wiele naukowych sporów dotyczących jego powstania. Japoński posiada wiele zapożyczeń z języka chińskiego, angielskiego, a nawet portugalskiego. Teksty napisane po japońsku, które uznane zostały za najstarsze, pochodzą z V i VI wieku.

Język hiszpański jest z jednym z najpopularniejszych i najstarszych języków świata

Należy do grupy języków romańskich i związany jest z łaciną. Rozwój języka hiszpańskiego nastąpił w V wieku, po upadku Cesarstwa Rzymskiego. To wydarzenie historyczne sprawiło, że łacina przestawała być dominującym językiem i wyodrębniły się nowe dialekty. Zasady gramatyczne języka hiszpańskiego zostały spisane po raz pierwszy w 1492 roku i od tamtego okresu hiszpański stawał się coraz bardziej popularny.

Często historie języków są ze sobą powiązane, co jest uwarunkowane przeszłymi wydarzeniami różnych państw, takich jak Anglia czy Hiszpania. Uwzględniając jednak historię języka japońskiego, pochodzenie niektórych dialektów wciąż jest tajemnicą.