You are currently viewing Interpunkcja w tłumaczeniu – czy jest ważna?

Interpunkcja w tłumaczeniu – czy jest ważna?

  • Post author:
  • Post category:Bez kategorii

Tłumaczenie danej treść z języka źródłowego na docelowy wymaga doskonałej znajomości słownictwa, zasad gramatycznych, skrótów myślowych, slangu czy kwestii kulturowych w danym języku obcym. Istotne znaczenie ma także interpunkcja, bowiem jej właściwe rozmieszczenie w dużym stopniu determinować może sens tekstu. Jaką rolę odgrywa zatem interpunkcja w tłumaczeniu?

Funkcje interpunkcji

Niezależnie od tego, w jakim kraju żyjemy, a tym samym, jakim językiem na co dzień się posługujemy, obowiązują nas zasady interpunkcyjne. Jest to jeden z elementów języka, którego rola jest niezaprzeczalna. Niestety wciąż wiele osób bagatelizuje znaczenie interpunkcji, stosując ją w niewłaściwy sposób bądź wręcz całkowicie pomijając.

Interpunkcja to zbiór znaków pozwalający na oddzielanie danych części wypowiedzi. Jej celem jest także nadanie właściwego tonu treści. Każdy element interpunkcji pełni określoną rolę i rzadko się zdarza, aby pominięcie danego znaku nie miało żadnego wpływu na przekaz treści. W dużej mierze to właśnie interpunkcja odpowiada za znaczenie tekstu, czyniąc ze zdania pytanie, nadając mu negatywny wydźwięk lub określając daną sytuację. Znaki interpunkcji odpowiadają także za ładunek emocjonalny tekstu – np. używanie wykrzykników. Oczywiście brak umiejętnego rozmieszczenia interpunkcji niekoniecznie musi całkowicie zaburzyć odbiór tekstu, jednak na pewno znacznie obniża jego jakość – np. utrudniając czytanie.

Dlaczego interpunkcja w tłumaczeniu jest ważna?

Zasady wstawiania znaków interpunkcyjnych w odpowiednich miejscach powinny być znane nie tylko w języku rodzimym, ale przede wszystkim w języku obcym. Niestety tłumaczenie, choćby było wykonane w sposób idealny pod względem dobranego słownictwa, jednak pozbawione interpunkcji, staje się nieprofesjonalne.

Wiele osób żyje w przeświadczeniu, iż interpunkcja jest zbiorem znaków, których używać możemy w sposób uniwersalny. Oczywiście jest to nieprawda, bowiem każdy język rządzi się własnymi prawami. Miejsca, w których stawiamy np. przecinek w języku polskim, znacząco różnią się od miejsc w innych językach – np. angielskim, francuskim czy hiszpańskim.

Umiejscowienie interpunkcji może być różne w danym języku; co więcej, w danej części zdania użyty może być całkowicie inny znak. Przykładem jest cudzysłów, który w języku polskim wygląda zupełnie inaczej niż w języku angielskim.