You are currently viewing Jak profesjonalnie tłumaczyć umowy?

Jak profesjonalnie tłumaczyć umowy?

Zalety profesjonalnie tłumaczonych umów handlowych

Porozumienia podpisywane między firmami z różnych krajów często są sporządzane z użyciem form stosowanych lokalnie. Warto rzetelnie przetłumaczyć umowę na język kontrahenta, aby uniknąć nieścisłości.

Trudności wynikające z używania pojęć o różnych znaczeniach

Tłumaczenie umów jest skomplikowanym zajęciem, wymagającym znalezienia odpowiednich znaczeń użytych sformułowań. Często niektóre zwroty są rozpoznawalne tylko na rynku lokalnym i mogą mieć inne znaczenie w zależności od państwa. Tłumacz powinien mieć szerokie kompetencje oraz znajomość innych dziedzin, takich jak m.in. prawo i ekonomia, aby jak najrzetelniej przetłumaczyć umowę. Jedną z trudności, na którą należy zwrócić uwagę jest ewolucję języka, czyli ciągłe poszerzanie się pojęć stosowanych w umowach. Tylko ogólne rozpatrywanie tekstu zmniejszy ryzyko powstawania błędów oraz zapewni bezpieczeństwo dla obu stron podpisujących umowę. Dodatkowa konsultacja językowa przyda się, jeżeli dokumenty dotyczą pojęć technologicznych.

Wierne odwzorowanie zapisów umowy oryginalnej

Współpraca firm opiera się na akceptacji warunków zapisanych w umowie. Stąd konieczne jest, aby tekst był jednoznaczny i nie pozostawiał żadnych niedomówień. Rola tłumacza polega na rzetelnym wykonaniu tłumaczenia, uwzględniając zapisy dostosowane do specyfiki lokalnej. Odpowiedni i zaufany tłumacz zagwarantuje, że obie umowy będą identyczne pomimo zapisania ich w różnych językach. Dlatego ważna jest współpraca z obiema stronami, aby wyjaśnić ewentualne niejasności i ustalić, jakie znaczenie mają poszczególne zapisy. Należy również trzymać się struktury dokumentów, ponieważ jakiekolwiek zmiany ich budowy mogą powodować skutki prawne.

Tłumacz w roli konsultanta podczas tworzenia umowy

Celem uniknięcia kłopotów z ustaleniem spójnej wersji tłumaczonej umowy przydatne jest skorzystanie z usług tłumacza już podczas budowania założeń do wybranego dokumentu. Tłumacz występuje wówczas w roli konsultanta i na bieżąco wyjaśnia wszystkie kwestie, które mogą być różnie rozumiane w języku obcym. Skraca to czas potrzebny na przetłumaczenie umowy i gwarantuje uniknięcie spornych kwestii.

Zabezpieczenie tajemnicy umowy handlowej

Umowa wynikająca ze współpracy firm zawiera zapisy dotyczące warunków i innych ustawień handlowych. Wszystkie te informacje podlegają ochronie, co musi uwzględniać zlecenie tłumaczenia. Taka ochrona powinna dotyczyć całego tłumaczenia, zarówno na etapie wstępnej obróbki materiałów, jak i podczas przygotowania dokumentów do akceptacji.

Biorąc pod uwagę wagę dokumentów, tłumaczenie umów koniecznie musi być dokonywane rzetelnie i w sposób zapewniający pełną ochronę interesów obu stron. Obie wersje językowe umów muszą być takie same, aby uniknąć ryzyka powstania nieścisłości.