You are currently viewing Jak przebiega tłumaczenie licencji?

Jak przebiega tłumaczenie licencji?

Praca tłumacza jest niezwykle wymagająca, szczególnie, jeżeli specjalizuje się on w tłumaczeniach specjalistycznych. Doskonałym przykładem może być tłumaczenie licencji, które wymaga niezwykłej dokładności i precyzji.

Licencja Creative Commons

Licencja wpisuje się w kategorię dokumentów prawnych bądź umów, których celem jest zezwolenie na korzystanie z uprawnień, produktu firmowego, znaku handlowego, patentu czy wykonywanie danych czynności. W kontekście tłumaczeń najczęściej termin licencji stosowany jest w odniesieniu do praw autorskich oraz praw własności intelektualnej.

Tłumaczenie licencji musi być powierzone profesjonalnemu tłumaczowi. Branżowe słownictwo oraz znajomość norm prawnych pozwala mu wykonać tłumaczenie w sposób precyzyjny i dokładny.

Licencja Creative Commons. Creative Commons to amerykańska agencja pozarządowa, która utworzyła własny system licencji oraz zajmuje się obecnie ich rozpowszechnianiem. Licencje oparte są na gotowym rozwiązaniu prawnym, na którym twórca danego utworu zaznacza swoje autorstwo. Na podstawie licencji Creative Commons odbiorca utworu uzyskuje pozwolenie na korzystanie z dzieła, oczywiście według ustalonych w licencji reguł. Można określić je mianem licencji publicznych, gdyż jest to ustandaryzowany szablon zasad.

Licencja GNU wolnej dokumentacji

Licencja GNU wolnej dokumentacji (GNU Free Documentation License). Głównym jej celem jest zastosowanie w odniesieniu do programów, wykorzystywana jest jednak także do każdego rodzaju treści. Zgodnie z licencją tekst, który ją posiada, może być kopiowany oraz modyfikowany bez zgody czy wiedzy autora. Użytkownik, który chce skorzystać z owej możliwości, zobowiązany jest zamieść treść licencji GFDL, pierwotnego autora oraz źródło pochodzenia pod wykorzystywanym tekstem.

Odmiennym wariantem owej licencji jest GNU General Public License (GPL). Dotyczy ona wolnego oraz otwartego oprogramowania, określana jest także jako Powszechna Licencja Publiczna. Pozwala ona na swobodne uruchamianie danego oprogramowania, jego modyfikowanie, analizowanie czy rozpowszechnianie niezmienionej wersji.

Tłumaczenie licencji a przepisy prawne

Aby móc przetłumaczyć powyższe licencje, tłumacz musi znać specjalistyczną terminologię oraz przepisy prawa w odniesieniu do możliwości korzystania z danego utworu, treści czy programu. W przypadku licencji należy także odpowiedzieć na pytanie – czy dane dzieło stosowane może być do użytku publicznego, czy wyłącznie niekomercyjnego? Każda z licencji dokładnie określa powyższe kwestie.

Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej to zagadnienia, które obecnie bardzo często są szeroko omawiane w przestrzeni publicznej. Wciąż wiele osób nie zdaje sobie sprawy z faktu, iż brak upoważnienia do wykorzystywania niektórych treści skutkować może konsekwencjami prawnymi. Warto zatem znać podstawowe normy prawne odnośnie praw autorskich i własności intelektualnej, aby móc uniknąć ewentualnych problemów natury prawnej.