You are currently viewing Jak wygląda tłumaczenie paszportu ukraińskiego?

Jak wygląda tłumaczenie paszportu ukraińskiego?

Polska, granicząc z państwem ukraińskim, jest kierunkiem podróży bardzo często  wybieranym przez naszych wschodnich sąsiadów. Od lat obywatele Ukrainy przybywają do naszego kraju, decydując się na stały pobyt. Aby móc w pełni korzystać z możliwości, jakie daje nasze państwo, konieczne jest w pewnym momencie spełnienie różnego rodzaju wymogów formalnych. Jak zatem wygląda tłumaczenie paszportu ukraińskiego?

Jakie informacje zawiera paszport ukraiński?

Obywatele Ukrainy najczęściej przybywają do Polski w celu podjęcia nauki na uczelni wyższej bądź uzyskania zatrudnienia. Paszport osoby pochodzącej zza naszej wschodniej granicy zawiera imię, nazwisko, numer PESEL, obywatelstwo, płeć, datę oraz miejsce urodzenia, serię, numer paszportu i dane organu, który wydał dokument. Obywatel Ukrainy wjechać może na teren naszego kraju przy wykorzystaniu paszportu tradycyjnego bądź biometrycznego, upoważniającego go do pobytu w Polsce bez wizy do 90 dni. Oczywiście w tym okresie osoba ta podjąć może pracę w firmie, która zdecyduje się na jej zatrudnienie.

Kto może przetłumaczyć paszport ukraiński?

Ważną kwestią, o której należy pamiętać, jest konieczność zlecenia tłumaczenia paszportu ukraińskiego tłumaczowi przysięgłemu. Tłumacz przysięgły dysponuje bowiem odpowiednimi uprawnieniami, które umożliwiają mu wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. Uwierzytelnienie dokumentu nadaje mu moc prawną.

Tłumacz przysięgły może wykonać tłumaczenie nie tylko paszportu, ale także każdego innego dokumentu, który umożliwi danej osobie po przyjeździe do Polski uzyskanie zatrudnienia, załatwienia formalności w urzędach, np. aktu urodzenia, aktu zgonu, aktu ślubu, zaświadczeń, świadectw, zezwoleń, testamentów, czy pism sądowych.

Proces tłumaczenia paszportu ukraińskiego

Tłumaczenie paszportu ukraińskiego odbywa się w trzech etapach:

  • Etap 1 – dostarczenie dokumentów do tłumaczenia i wycena kosztów – w zależności od biura tłumaczeń, wybrana dokumentacja przesłana może być w formie wyraźnego skanu lub doręczona osobiście (rekomendowane, bowiem należy okazać oryginał w celu dokonania potwierdzenia zgodności z oryginałem).
  • Etap 2 – akceptacja kosztów oraz terminu realizacji zlecenia, opłacenie faktury – zazwyczaj usługa tłumaczenia rozpoczyna się po dokonaniu zapłaty.
  • Etap 3 – odbiór tłumaczenia.

Czas niezbędny na przetłumaczenie paszportu ukraińskiego różnić się może w zależności od biura. Biura starają się proponować jak najszybsze terminy realizacji (w BTS w Poznaniu w sytuacjach pilnych możliwe jest wykonania tłumaczenia ukraińskiego nawet na ten sam dzień).

Usługa tłumaczenia paszportu ukraińskiego w Polsce jest niezwykle popularna, bowiem wielu naszych wschodnich sąsiadów decyduje się na stałe osiedlić w naszym kraju. Młodzi ludzie bardzo chętnie podejmują naukę na uczelniach wyższych, a po ukończeniu kształcenia zatrudniają się w firmach na terenie całej Polski.