You are currently viewing Jakie dokumenty są niezbędne do rejestracji auta?

Jakie dokumenty są niezbędne do rejestracji auta?

Kupując nowy bądź używany samochód jesteśmy zobowiązani do jego zarejestrowania. Zarejestrowanie pojazdu nie jest skomplikowane, ważne jest jednak staranne skompletowanie potrzebnych dokumentów. Jakie dokumenty są niezbędne do rejestracji auta?

Gdzie możemy zarejestrować zakupiony samochód?

Nowy właściciel auta po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży musi zarejestrować pojazd. Procedura ta nieco różni się w przypadku samochodu używanego oraz nowego auta. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary finansowej. Samochód nabyty od osoby prywatnej jest już zarejestrowany, nowy właściciel musi więc go przerejestrować do 30 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaż. Obecnie możliwe jest przerejestrowanie pojazdu zdalnie na stronie rządowej służącej do tego celu, w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta, bądź w Urzędzie Gminy. 

Rejestracja nowego samochodu wygląda nieco inaczej. Znowelizowane przepisy odnośnie rejestracji nowych pojazdów obowiązują od 4 czerwca 2021 roku. Zgodnie z nimi, po dostarczeniu wszelkich niezbędnych dokumentów, właściciel auta może upoważnić sprzedawcę do przeprowadzenia procesu rejestracji. 

Jakie dokumenty należy przedstawić podczas rejestracji auta?

Udając się do urzędu, aby przerejestrować używany samochód, należy przedstawić następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu (numer identyfikacyjny VIN, model, marka, rok produkcji i inne dane),
 • kartę pojazdu (jeżeli została wydana),
 • oryginał dokumentu potwierdzającego własność,
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny z przeglądem technicznym,
 • tablice rejestracyjne,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat.

Chcąc zarejestrować nowy pojazd, należy złożyć w urzędzie:

 • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu (numer identyfikacyjny VIN, model, marka, rok produkcji i inne dane),
 • kartę pojazdu (jeżeli została wydana),
 • dowód zakupu samochodu,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat,
 • świadectwo zgodności WE,
 • dokument tożsamości (do wglądu).

Jak zarejestrować samochód kupiony za granicą?

W przypadku auta zakupionego za granicą, większość wymaganych dokumentów do rejestracji będzie taka sama, jak podczas rejestracji samochodu używanego. Jeżeli umowa kupna-sprzedaży sporządzona jest w innym języku niż polski, nowy właściciel zobowiązany jest również do jej przetłumaczenia. Co więcej, tłumaczenie dokumentów musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego. Nie jest natomiast konieczne tłumaczenie dowodu rejestracyjnego, jeżeli został on wydany w państwie UE i zawiera ujednolicone kody. 

Oprócz wypełnionego wniosku, nowy właściciel pojazdu zakupionego za granicą musi złożyć:

 • dowód opłacenia akcyzy,
 • przetłumaczone dokumenty,
 • potwierdzenie wyrejestrowania pojazdu w kraju, w którym był zarejestrowany,
 • aktualne badanie techniczne,
 • ewentualnie – zagraniczne tablice rejestracyjne.