You are currently viewing Kiedy wymagane jest tłumaczenie aktu małżeństwa?

Kiedy wymagane jest tłumaczenie aktu małżeństwa?

Akt małżeństwa to dokument sporządzony przez Urzędnika Stanu Cywilnego. Dokument ten stanowi poświadczenie zawarcia związku małżeńskiego. Akt małżeństwa dla wielu świeżo upieczonych małżonków jest pierwszym wspólnym dokumentem urzędowym, który bywa niezbędny w wielu sytuacjach. Kiedy wymagane jest tłumaczenie aktu małżeństwa?

Czym jest akt małżeństwa?

Akt małżeństwa jest dla małżonków jednym z najważniejszych dokumentów. Jest to oficjalny dokument urzędowy, potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego. W Polsce akt małżeństwa sporządza Urzędnik Stanu Cywilnego w oparciu o oświadczenia przyszłych małżonków, które wygłaszane są w obecności świadków. Akt małżeństwa zawiera dane małżonków, dane świadków, datę i miejsce zawarcia małżeństwa, nazwisko, które będą nosić małżonkowie oraz przyszłe dzieci, oświadczenie małżonków, a także  podpisy małżonków, świadków i Urzędnika Stanu Cywilnego.

W Polsce akt małżeństwa sporządzany jest w języku polskim. Zdarzają się jednak sytuacje, w których wymagane jest jego tłumaczenie. W jakich okolicznościach konieczne jest tłumaczenie aktu małżeństwa?

W jakich sytuacjach wymagane jest tłumaczenie aktu małżeństwa?

Pierwszą sytuacją wymagającą przetłumaczenia aktu małżeństwa jest przeprowadzka za granicę. Zmiana miejsca zamieszkania wymaga przetłumaczenia najważniejszych dokumentów. W przypadku małżonków dotyczy to także aktu małżeństwa. Dokument ten bywa przydatny w momencie starania się o obywatelstwo innego kraju, czy też ubiegania się o świadczenia socjalne. Kolejną sytuacją wymagającą przetłumaczenia aktu małżeństwa jest zawarcie związku małżeńskiego za granicą. Coraz większą popularnością cieszy się obecnie zawieranie związku małżeńskiego na rajskiej plaży w egzotycznym kraju czy w innej pięknej scenerii za granicą. Świeżo upieczeni małżonkowie muszą jednak zaraz po powrocie do kraju przetłumaczyć dokument. Przetłumaczony akt małżeństwo jest podstawą ubiegania się o uznanie związku małżeńskiego oraz oficjalną zmianę stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Przetłumaczenie aktu małżeństwa bywa również wymagane w momencie ubiegania się o uzyskanie dokumentu tożsamości w innym kraju. Podczas starania się o zagraniczny paszport bądź dowód osobisty, przetłumaczony akt małżeństwa jest potwierdzeniem stanu cywilnego. Sytuacją wymagającą tłumaczenia aktu małżeństwa może być także chęć uzyskania wizy lub pozwolenia na pobyt stały.

Kto powinien wykonać tłumaczenie aktu małżeństwa?

Tłumaczenie aktu małżeństwa powinien wykonać tłumacz posiadający niezbędne uprawnienia. Dokumenty o mocy prawnej mogą być tłumaczone wyłącznie przez tłumacza przysięgłego. Zgodność wykonanego tłumaczenia z oryginałem tłumacz poświadcza specjalną pieczęcią oraz  podpisem.