You are currently viewing Kiedy wymagane jest tłumaczenie dokumentów księgowych?

Kiedy wymagane jest tłumaczenie dokumentów księgowych?

Obecnie kontakty zagraniczne nie stanowią dla przedsiębiorcy żadnego problemu. W zasadzie nie jest konieczne nawet wychodzenie z domu, aby móc współpracować z przedsiębiorcami z innych krajów. Wiele osób zastanawia się jednak, czy jest konieczne tłumaczenie dokumentów księgowych. Ponadto, czy w razie ewentualnej kontroli skarbowej wymagane jest przedłożenie tłumaczenia uwierzytelnionego dokumentów wykonanego przez tłumacza przysięgłego?

W jakiej sytuacji konieczne jest tłumaczenie dokumentów księgowych?

Bez względu na wielkość firmy warto wiedzieć, czy ordynacja podatkowa nakazuje tłumaczenie dokumentów księgowych. Przede wszystkim, jeżeli na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek tłumaczenia dokumentów tego typu, powinno być to jasno i precyzyjnie określone w przepisach. Interpretując przepisy odnośnie prawa podatkowego, obowiązek ten spada na właściciela firmy dopiero w momencie kontroli podatkowej bądź skarbowej. Przepisy wskazują, iż dotyczy to jedynie dokumentów, które są częścią spraw, będących przedmiotem postępowania. Oznacza to zatem, że przedsiębiorca nie musi tłumaczyć wszystkich dokumentów sporządzonych w obcym języku. 

Tłumacz zwykły czy przysięgły?

W sytuacji, gdy w razie ewentualnej kontroli przedsiębiorca będzie musiał przedłożyć tłumaczenie stosownego dokumentu, musi on skorzystać z usług tłumacza. Może nasuwać się pytanie, czy niezbędne jest skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego, czy wystarczy zwrócić się o pomoc do tłumacza zwykłego. Ustawa nie daje jasnej odpowiedzi, bowiem określa jedynie, że właściciel firmy jest zobowiązany do przedłożenia wiarygodnego tłumaczenia na język polski weryfikowanych przez organ kontroli podatkowej dokumentów. Aby mieć jednak pewność, że tłumaczenie zostało wykonane prawidłowo oraz rzetelnie, warto zlecić je tłumaczowi przysięgłemu. Pomoże to zapobiec ewentualnej pomyłce, która mogłaby przesądzić o dalszym przebiegu kontroli podatkowej bądź skarbowej i doprowadzić do ewentualnych konsekwencji finansowych podatnika.  

Rzetelnie i bezpiecznie 

Korzystając z usług profesjonalnego biura tłumaczeń otrzymujemy gwarancję rzetelnie wykonanej usługi, a równocześnie zapewnienie zachowania pełnej poufności w zakresie przekazanych do tłumaczenia dokumentów. Tłumaczenie dokumentów księgowych jest wykonywane przez tłumacza specjalizującego się w tłumaczeniu tematyki dotyczącej księgowości. Znajomość standardów rachunkowości, prawa podatkowego oraz prawa skarbowego jest niezwykle ważna w przypadku tłumaczenia dokumentów księgowych.