You are currently viewing Kiedy wymagane jest tłumaczenie dokumentów samochodowych?

Kiedy wymagane jest tłumaczenie dokumentów samochodowych?

Zakup samochodu nie zawsze odbywa się w granicach naszego kraju. Wiele korzystnych ofert znaleźć możemy w innych państwach. Wszelkie czynności związane ze sprowadzeniem auta powinny się odbyć zgodnie z prawem, dlatego też ważna jest znajomość obowiązujących przepisów. W jakich sytuacjach konieczne jest tłumaczenie dokumentów samochodowych?

Posiadanie samochodu a obowiązujące normy

Przepisy prawne charakteryzują się szybkim tempem zmian, dlatego też konieczne jest ich nieustanne monitorowanie. Niemal na każdym kroku mamy do czynienia z określonymi zasadami, których powinniśmy przestrzegać. Samochód, jako prywatna własność, jest częścią ruchu drogowego, który również regulują pewne normy. Jego posiadanie jest równoznaczne z obowiązkiem dysponowania określonymi dokumentami oraz pozwoleniami. W przypadku zakupu samochodu w obrębie naszego kraju dokumentacja przygotowywana jest w języku polskim. Jednak co w sytuacji, gdy samochód sprowadzany jest z zagranicy?

Konieczność tłumaczenia dokumentów pojazdu

Zanim samochód zostanie zarejestrowany, konieczne jest przetłumaczenie wszystkich dokumentów – w tym dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu. Warto mieć na uwadze, iż obowiązek ten dotyczy wyłącznie samochodów nabytych poza  UE.

Kiedy nie jest konieczne tłumaczenie dokumentów samochodowych?

Polska, będąc państwem członkowskim UE, czerpie z tego tytułu wiele korzyści. Obowiązujące prawo umożliwia nabycie samochodu z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, EFTA bądź Konfederacji Szwajcarskiej bez konieczności tłumaczenia dokumentów samochodowych. Rejestracja auta jest wówczas ułatwiona, a cały proces przebiega znacznie szybciej. Powinniśmy jednak mieć na uwadze sytuację, w której urzędnik może mieć wątpliwości co do dokumentów samochodowych – wówczas zażądać on może uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentów.

Powyższe informacje dotyczą w zasadzie części teoretycznej, ponieważ w praktyce bardzo często wszystkie dokumenty samochodowe pochodzące z innego kraju muszą być przetłumaczone. Dowód rejestracyjny zawiera informacje związane z danymi technicznymi pojazdu. Oczywiście ujednolicone parametry, obowiązujące w wielu państwach, nie muszą być poddane translacji. Jednak w zależności od państwa, poszczególne rubryki zawierać mogą adnotacje bądź pieczęcie, których przetłumaczenie będzie konieczne.

Teoria a praktyka

Codzienność uświadamia nam zatem, że niezależnie od pochodzenia auta, warto sporządzić tłumaczenie dokumentów samochodowych. Decydując się na posiadanie zagranicznego pojazdu powinniśmy pamiętać, iż poruszamy się nim w większości po drogach polskich. Wiele sytuacji wymaga przedłożenia dokumentacji samochodowej, która musi być w pełni zrozumiała i przejrzysta. O ile parametry techniczne mogą być zrozumiałe niezależnie od państwa, o tyle inne informacje już niekoniecznie. Warto zatem tłumaczenie dokumentów samochodowych powierzyć doświadczonemu tłumaczowi przysięgłemu i cieszyć się pełną swobodą podróżowania.