You are currently viewing Kiedy wymagane jest tłumaczenie ustne przysięgłe?

Kiedy wymagane jest tłumaczenie ustne przysięgłe?

Dokumenty o mocy prawnej muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Posiada on specjalne uprawnienia, które pozwalają mu wykonać zlecenie rzetelnie i zgodnie z przepisami. W jakich natomiast sytuacjach wymagane jest tłumaczenie ustne przysięgłe?
Kim jest tłumacz przysięgły?
Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, wpisana na ogólnodostępną listę tłumaczy przysięgłych. Tłumaczenia uwierzytelnione objęte są klauzulą poufności, co oznacza, że tłumaczone treści wraz z danymi osobowymi są poufne. Tłumacz przysięgły dysponuje pieczęcią, którą wraz z własnym podpisem poświadcza zgodność przetłumaczonego dokumentu z oryginałem.


Tłumaczenia ustne przysięgłe


Najczęściej tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia pisemne. Zdarzają się jednak sytuacje, w których konieczne jest wykonanie tłumaczenia przysięgłego ustnego. W szczególności tego typu tłumaczenie ma miejsce podczas sporządzania aktów notarialnych, umów i dokumentów prawnych. Tłumaczenie ustne przysięgłe jest także wymagane podczas procesów sądowych, w których biorą udział cudzoziemcy nie posługujący się językiem urzędowym danego kraju.
Tłumacz przysięgły powinien wykonywać tłumaczenie ustne przysięgłe w każdej sytuacji, w której mamy do czynienia z ewentualnymi konsekwencjami prawnymi, a strony posługują się różnymi językami. Warto zatem, aby tłumacz przysięgły był obecny np. podczas mediacji, kontaktów z prawnikami, podpisywania umów i aktów notarialnych, uroczystości (np. zawarcia związku małżeńskiego), sporządzania certyfikatów, świadectw i innych dokumentów, wizyt w szpitalach oraz przychodniach, sporządzania oświadczeń świadków, przesłuchań, procesów sądowych i etapów przygotowujących do procesów, formalnych negocjacji biznesowych. Oczywiście są to zaledwie niektóre spośród sytuacji, w trakcie których warto, aby towarzyszył nam tłumacz przysięgły.
Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione
Z usług tłumacza przysięgłego będziemy musieli skorzystać także wówczas, gdy będziemy chcieli przetłumaczyć np. akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, testament, pełnomocnictwo, akt notarialny, polisę ubezpieczeniową, dokumentację medyczną, zwolnienie lekarskie, umowę o pracę, umowę najmu, dowód osobisty, prawo jazdy, dokumenty finansowe, KRS, certyfikat rezydencji, dokument rejestracyjny pojazdu, fakturę zakupu, dyplom ukończenia szkoły wyższej oraz kursu, zaświadczenie o statusie studenta, świadectwo szkolne, świadectwo pracy, legitymację.