You are currently viewing Komu należy zlecić tłumaczenie stron internetowych

Komu należy zlecić tłumaczenie stron internetowych

Komu należy zlecić tłumaczenie stron internetowych?

Poszerzanie własnej działalności, a tym samym chęć wejścia na zagraniczne rynki, wiąże się z wieloma wyzwaniami – jednym z nich jest przetłumaczenie strony www. Translacja witryny firmowej musi być przeprowadzona rzetelnie i starannie. Kto wykonuje tłumaczenie stron internetowych?

Dlaczego warto przetłumaczyć stronę sklepu internetowego?

Przestrzeń internetową wypełniają witryny z różnych zakątków świata. Strona internetowa jest niejako wizytówką firmy, powinny się zatem na niej znajdować informacje odnośnie oferowanych usług. Może być to również sklep internetowy o zróżnicowanym asortymencie, z możliwością wysyłki produktu do wybranych państw. Zdecydowana większość klientów decyduje się na zakup towaru we własnym języku. Konieczność wykonania transakcji i przelania środków sprawia, iż wolimy realizować czynności tego typu w rodzimym języku – szczególnie, jeżeli zakup dotyczy przedmiotu o dużej wartości.

Skuteczna sprzedaż możliwa jest zatem wówczas, gdy zaoferujemy potencjalnemu klientowi dogodne warunki nabycia towaru. Dodatkowo zdecydować się możemy na zastosowanie możliwości zakupu w rodzimej walucie danego kraju.

Warstwa językowa, techniczna i kulturowa

Tłumaczenie stron internetowych powinno być zlecone profesjonalnemu tłumaczowi. Warto zatem zwrócić się do biura tłumaczeń, które dysponuje zazwyczaj wieloma specjalistami w danej dziedzinie. Translacja tego typu znacznie różni się od tradycyjnego przekładu zwykłego tekstu. Składa się ona z wielu etapów, a pierwszym z nich jest oczywiście warstwa językowa. Istotne są również warstwy kulturowa oraz techniczna. Realizacja tłumaczenia oparta na wymienionych warstwach ma na celu dostosowanie strony www do potrzeb obcojęzycznych klientów. Proces ten nazywany jest lokalizacją.

Tłumaczenie stron internetowych rozpoczyna się od warstwy językowej. Niezależnie od charakteru witryny, bardzo często w jej obrębie stosowane jest branżowe słownictwo. Tłumacz powinien zatem cechować się nie tylko doskonałą znajomością języka obcego, ale również posiadać wiedzę z zakresu danego sektora. Operować musi on charakterystyczną dla określonej branży terminologią. Tłumaczenie całości strony powinno być spójne i w pełni zrozumiałe dla odbiorcy. Warstwa techniczna dotyczy natomiast przekładu kodów, które podlegają tłumaczeniom. Im więcej elementów interaktywnych posiada witryna firmowa, tym ich przetłumaczenie staje się bardziej skomplikowane.

Dopasowanie strony www do określonej grupy odbiorców

Tłumaczenie warstwy kulturowej polega na maksymalnym dopasowaniu witryny do preferencji odbiorców. Zaniedbanie tego etapu skutkować może stworzeniem niezrozumiałej strony www, z którą potencjalni klienci będą mieli trudności. Problemy związane z odnalezieniem się na witrynie spowodować mogą, iż klient w szybkim tempie opuści sklep internetowy. Konieczne jest zatem maksymalne dopasowanie zawartości strony www do określonej grupy odbiorców. Tłumacz musi dostosować język w zależności od grupy docelowej, do której skierowany jest przekaz.

Warstwa kulturowa dotyczy także elementów graficznych. Zdarza się niekiedy, iż w danym kraju określony symbol, zawarty na stronie www, może mieć inne znaczenie. Profesjonalny tłumacz posiadać musi zatem również wiedzę odnośnie kwestii kulturowych.

Tłumaczenie stron internetowych koniecznie zlecić powinniśmy doświadczonym specjalistom.