SU MUMIS VISKAS TAMPA SUPRANTAMA

BTS – vertimų ir mokymų biuras

Kokybė ir konfidencialumas

Labai didelę reikšmę kreipiame tinkamam vertėjo konkrečiam užsakymui parinkimui ir vertimo patikrinimui, kurį atlieka nepriklausomi konsultantai ir gimtakalbiai vertėjai. Siekdami užtikrinti kiekvieno vertimo sklandumą, paprastai nedaliname projektų keliems asmenims. Kiekvienas Klientui siunčiamas vertimas pirmiausiai vidaus kokybės kontrolės skyriuje patikrinamas mažiausiai du kartus.

Visi vertimui pateikti duomenys, dokumentai ir medžiagos yra laikomi konfidencialiais. Ypatingą dėmesį skiriame mums pateiktos informacijos konfidencialumui, tiek verčiant raštu, tiek ir žodžiu. Puikiai suprantame, kokią vertę turi informacija, todėl sukūrėme savo informacijos apsaugos sistemą ir nuolat ją naudojame, nepriklausomai nuo to, ar su Klientu buvo sudaryta konfidencialumo sutartis, ar ne. Tokiu būdu garantuojame patikėtos informacijos saugumą bei vertimui pateiktos informacijos konfidencialumą.