You are currently viewing Najpopularniejsze zapożyczenia językowe z języka niemieckiego

Najpopularniejsze zapożyczenia językowe z języka niemieckiego

Zapożyczenia z innych języków na stałe wpisały się w polską kulturę językową. Wiele terminów używamy codziennie, nie mając świadomości ich pochodzenia. Zapożyczenia językowe z języka niemieckiego stanowią sporą część języka polskiego, warto zatem zapoznać się z podstawowymi zwrotami, zaczerpniętymi od naszych zachodnich sąsiadów.

Najpopularniejsze germanizmy w języku polskim

Zapożyczenia obejmować mogą nie tylko pojedyncze terminy, ale również zwroty czy związki frazeologiczne.Słowa zaczerpnięte z języka niemieckiego określane są germanizmami i obecne są w zasadzie w każdej dziedzinie naszego życia. Są to m.in.:

arsenał             das Arsenal

blacha            das Blech

breja                der Brei (papka, kleik)

brytfanna        die Bratpfanne (patelnia)

burmistrz        der Bürgermeister

cegła               der Ziegel

cukier              der Zucker

dach                das Dach

farba               die Farbe

flaszka            die Flasche (butelka)

gmina              die Gemeinde

grunt               der Grund

gwint               das Gewinde

hak                  der Haken

handel             der Handel

jarmark           der Jahrmarkt

kabel               das Kabel

kajzerka          die Kaisersemmel

kartofel           die Kartoffel

kasa                 die Kasse

kielnia             die Kelle

kiermasz         die Kir­mes

kino                 das Kino

kit                   der Kitt

knajpa             die Kneipe

komin             der Kamin

komoda           die Kommode

lada                 der Laden

lochy               das Loch

lufcik              die Luft

luka                 die Lücke

plac                 der Platz

ratusz              das Rathaus

regał                das Regal

rura                 das Rohr

sala                 der Saal

smarować       schmieren

sofa                 das Sofa

sołtys              der Schultheiß

stempel           der Stempel

szlafmyca       die Schlafmütze

szlafrok           der Schlafrock

sznurek           die Schnur

szpachla          der Spachtel

szufla              die Schaufel

szuflada          die Schublade

szyba               die Scheibe

szyld               das Schild

szynka             der Schinken

warsztat          die Werkstatt

wójt                 der Vogt

Historia germanizmów

Państwo polskie nierozerwalnie związane jest z krajem niemieckim. Historia obrazuje nam, jak wielki wpływ nasi zachodni sąsiedzi mieli na nasz kraj oraz odwrotnie. Germanizmy dotarły do nas jeszcze za czasów średniowiecznych. W okresie tym do Polski przybywali niemieccy handlarze i kupcy, posługujący się oczywiście językiem niemieckim. Używali oni własnych powiedzeń oraz pojęć, które zostały w obrębie naszego kraju aż do dnia dzisiejszego. Wiele zapożyczeń z języka niemieckiego wprowadzono również w okresie zaborów od 1772 do 1795 roku. Warto zaznaczyć, iż zachodnia część naszego kraju używa znacznie więcej germanizmów niż pozostała część Polski.

Zapożyczenia z języka niemieckiego w gwarach

Germanizmy obecne są także w gwarach charakterystycznych dla poszczególnych regionów Polski.

Gwara śląska

ajntopf (Eintopf)                    gęsta zupa, potrawa jednodaniowa

ancug (Anzug)                       garnitur

biglować (bügeln)                  prasować

canpasta (Zahnpaste)             pasta do zębów

cufal (Zufall)                          przypadek

egal (egal)                              obojętnie

fachman (Fachmann)             fachowiec

gardiny (Gardinen)                 firany

interesantny (interessant)       interesujący

mitagpałza (Mittagspause)     przerwa obiadowa

wic (Witz)                              kawał, żart

Gwara górnicza

fedrować (födern)                  wydobywać węgiel

gelender (Geländer)               poręcz

gruba (Grube)                         kopalnia

mita (Mitte)                            środek

szychta (Schicht)                    dobowy czas pracy górnika