You are currently viewing Najważniejsze zwroty w języku ukraińskim

Najważniejsze zwroty w języku ukraińskim

 

Najważniejsze zwroty w języku ukraińskim

Naukę nowego języka rozpocząć możemy na wiele sposobów. Przyswajanie pojedynczych słówek to oczywiście bardzo dobra metoda, warto ją jednak połączyć z nauką całych zwrotów. Znajomość najważniejszych zwrotów w języku ukraińskim może znacznie ułatwić komunikację z naszymi wschodnimi sąsiadami. Przygotowaliśmy słowniczek z najistotniejszymi słówkami i zwrotami w języku ukraińskim wraz z wymową.

Zwroty grzecznościowe

Język polski                 Język ukraiński            Wymowa

Dzień dobry                           Добрий день                         [dobryj deń]

Cześć (na powitanie)             Привіт                                   [prywit]

Dobry wieczór                       Добрий вечір                        [dobryj weczir]

Do widzenia                           До побачення                        [do pobaczennia]

Cześć (na pożegnanie)           Бувай                                     [buwaj]

Dobranoc                                На добраніч                          [na dobranicz]

Dziękuję                                 Дякую                                    [diakuju]

Nie ma za co                          Нема за що                            [nema za szczo]

Proszę                                    Будь ласка                             [bud’ łaska]

Przepraszam                           Перепрошую                        [pereproszuju]

Nic strasznego                        Нічого страшного                [niczoho strasznoho]

Jak masz na imię?                  Як вас звати?                        [jak was zwaty?]

Mam na imię…                      Мене звати…                        [mene zwaty…]

Dziękuję za pomoc                Дякую за твою/вашу допомогу      [diakuju za twoju/waszu dopomohu]

Bardzo mi miło                      Дуже приємно                      [duże pryjemno]

Czego ci potrzeba?                 Що вам потрібно?                [szczo wam potribno]

Wszystko w porządku?          Все гаразд?                           [wse harazd]

Smacznego                             Смачного                              [smacznoho]

Na zdrowie                             Будьмо/будь здоровий         [budʹmo/ budzdorowyj]

Zwroty pomocne w komunikacji

Jest / Nie ma                           Є / немає                               [je / nemaje]

Tak / Nie                                Так / ні                                   [tak / ni]

Nie wiem                                Я не знаю                              [ja ne znaju]

Nie rozumiem                        Я не розумію                        [ja ne rozumiju]

Jak to jest po ukraińsku?        Як це є українською?           [jak ce je ukrajinskoju]

Jak to powiedzieć po ukraińsku?       Як це сказати українською? [jak ce skazaty ukrajins’koju]

Pytania przydatne w rozmowie

Ile?                                         Скільки?                                [skil’ky]

Co?                                         Що?                                       [szczo]

Jak?                                        Як?                                         [jak]

Kto?                                        Хто?                                       [chto]

Gdzie?                                    Де?                                         [de]

Skąd?                                     Звідки?                                  [zwidky]

Dokąd?                                   Куди?                                     [kudy]

Kiedy?                                    Коли?                                     [koły]

Od kiedy? Do kiedy?            Відколи? Доколи?                [widkoły, dokoły]

Ile masz lat?                          Скільки тобі років?              [skil’ky tobi rokiw?]

Zwroty odnośnie drogi lub kierunku podróży

Wyjdź na zewnątrz                Вийти на вулицю                 [wyjty na wułyciu]

Idź prosto                               Іди прямо                              [idy priamo]

Skręć w prawo                       Поверніть праворуч             [powernitʹ praworucz]

Skręć w lewo                          Поверніть ліворуч                [powernit’ liworucz]

Wejście                                  Вхід                                       [wchid]

Wyjście                                  Вихід                                     [wychid]

Przystanek autobusowy         Автобусна зупинка              [awtobusna zupynka]

Autobusy                                автобуси                                [awtobusy]

Pociągi                                   Поїзди / Потяги                    [pojizdy / potiahy]

Bilet                                        Квиток                                   [kwytok]

Odjazd                                    Виїзд                                      [wyjizd]

Przyjazd                                 Прибуття                               [prybuttia]

Opóźnienie                             Запізнення                            [zapiznennia]

Dni tygodnia i czas

Poniedziałek                           Понеділок                             [ponediłok]

Wtorek                                   Вівторок                                [wiwtorok]

Środa                                      Середа                                   [sereda]

Czwartek                                Четвер                                   [czetwer]

Piątek                                     П’ятниця                                [pjatnycia]

Sobota                                    Субота                                   [subota]

Niedziela                                Неділя                                   [nedilia]

Dzisiaj                                    Сьогодні                                [sʹohodni]

Jutro                                       Завтра                                    [zawtra]

Wczoraj                                  Вчора                                     [wczora]

Tydzień                                  Тиждень                                [tyżdeń]

Miesiąc                                   Місяць                                   [misiac’]