You are currently viewing Native Speaker – kim jest i czym się zajmuje?

Native Speaker – kim jest i czym się zajmuje?

Native Speaker – kim jest i czym się zajmuje?

Zazwyczaj tłumacze dysponują wyuczoną wiedzą w zakresie danego języka, którą nabyli w ramach studiów filologicznych. Native speaker natomiast jest osobą, która wychowała się w kraju, w którym językiem urzędowym jest język, którym operuje.

Kim jest native speaker?

Native speaker języka angielskiego to osoba, która wychowywała się np. w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie bądź Australii. Zna więc ona doskonale nie tylko język angielski, ale również kulturę danego kraju. Native speaker nie musi uczyć się praktycznych zwrotów językowych, bowiem ma on bezpośrednią z nimi styczność już od dzieciństwa.

W przypadku nauczania przez native speakera istotna jest nie tylko znajomość danego języka obcego, ale również posiadanie określonych cech osobowościowych. Native speaker charakteryzować się powinien elokwencją i podstawowymi umiejętnościami pedagogicznymi. Atutem takiej osoby jest brak znajomości ojczystego języka osób, które uczy. Porozumiewa się on zatem wyłącznie w swoim ojczystym języku, dzięki czemu kursanci zmotywowani są do nauki. Zdecydowanie łatwiej jest pozbyć się bariery językowej, jeżeli zmuszeni będziemy do używania wyłącznie języka, którego pragniemy się nauczyć. Współpraca z native speakerem pozwala również doskonalić wymowę, a tym samym rozwijać płynność mówienia.

Dlaczego warto uczyć się języka obcego z native speakerem?

W sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie przypomnieć sobie określonego zwrotu, zmuszeni jesteśmy używać terminów bliskoznacznych tak, aby przekazać sens naszej wypowiedzi. Obcowanie podczas zajęć ze zwrotami, idiomami, związkami frazeologicznymi bądź potocznymi powiedzonkami sprawia, że ich zapamiętanie staje się znacznie łatwiejsze.

Native speaker dzielić się może również ciekawostkami oraz anegdotami dotyczącymi swojego kraju pochodzenia, dysponuje bowiem bogatą wiedzą odnośnie kultury, historii, bieżących wydarzeń czy społeczeństwa.

Formy nauki z native speakerem

Istnieje kilka form nauki z native speakerem, np.:

  • zajęcia grupowe w szkole językowej,
  • zajęcia grupowe w firmach,
  • korepetycje w szkole językowej,
  • zajęcia indywidualne z dojazdem do ucznia bądź native speakera,
  • zajęcia oparte na konwersacjach,
  • przygotowywanie ucznia do egzaminu,
  • zajęcia na Skype.

Ciekawym rozwiązaniem jest również tzw. „language exchange”, czyli wymiana umiejętności językowych. Wówczas native speaker oferuje nauczanie swojego języka ojczystego w zamian za nauczanie np. języka polskiego.