You are currently viewing Neutralność tłumacza

Neutralność tłumacza

Neutralność w przypadku tłumacza dotyczy najczęściej kształtu relacji w komunikacji odbywającej się za jego pośrednictwem. Neutralność zapewnia, że przekaz będzie jasny i prawidłowo odebrany, niepozostawiający żadnych niedomówień. Właśnie dlatego ta bezstronność przekazu wpływa zarówno na komunikujące się ze sobą strony, jak i samego tłumacza, który musi powstrzymać się od wyrażania własnych poglądów. Wówczas tłumacz, będąc neutralnym wyrzeka się angażowania w merytoryczny konflikt między stronami.

Czy tłumacz może być neutralny?

Neutralna postawa tłumacza wpływa na komunikujące się ze sobą strony. Związane jest to z tzw. psychologią zaufania, czyli postrzeganiem tłumacza jako w pewnym sensie ostoją stabilności uosobionej z brakiem opinii. Neutralność, czyli nieangażowanie się w konflikt, dzięki czemu droga komunikacji nie zostanie zachwiana wątpliwością w słowa tłumacza, jest niezmiernie istotna w trakcie tłumaczeń ustnych.

Dlaczego neutralna postawa tłumacza jest ważna?

Taka postawa tłumacza zapobiega sytuacji, w której tłumacz zostanie postawiony w roli „kozła ofiarnego” w przypadku błędów wynikających nie z jego interpretacji językowej, lecz po prostu z nieporozumień między stronami. Chroni to go także przed sytuacją, gdzie niepowodzenie w komunikacji stron mogłoby zostać zrzucone na tłumacza. Trwała neutralność tłumacza zapobiega konfliktom czy nieporozumieniom, ponieważ nie można mu zarzucić stronniczości, a w tym nieprawdziwości tłumaczenia.

Odpowiedzialność tłumacza

Biorąc pod uwagę pozycję tłumacza można zauważyć, że jego neutralność łączy się z pojęciem odpowiedzialności. Jednak neutralność wcale nie wyklucza ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań. Odpowiedzialność tłumacza funkcjonuje wtedy, gdy jego stosunek do tego co tłumaczy pozostaje obiektywny. Popieranie jednej ze stron stwarza ryzyko nieodpowiedzialności, opierającej się na niewłaściwym tłumaczeniu z korzyścią dla jednej ze stron. Dlatego należy pamiętać, że odpowiedzialność tłumacza musi sprowadzać się do etycznego postępowania podczas pracy.