You are currently viewing Odmiany języka angielskiego

Odmiany języka angielskiego

Język angielski jest jednym z najpopularniejszych języków na świecie

Posługują się nim około dwa miliardy osób, a dla 400 milionów stanowi on język rodzinny. Praktycznie każda osoba miała kontakt z tym językiem. Ale z którą odmianą angielskiego mieliśmy kontakt?

Skąd wzięła się popularność angielskiego?

Głównym powodem powstawania odmian języka angielskiego był jego rozwój na różnych terenach. Zazwyczaj mieszał się on z mową rdzennych mieszkańców oraz ulegał lokalnym wpływom politycznym, społecznym i gospodarczym. Wszystkie te czynniki miały znaczący wpływ na wytworzenie współczesnych rodzajów języka angielskiego.

 

odmiany języka angielskiego lista (1)

 

Brytyjski angielski (BRITISH ENGLISH)

Jest to odmiana języka angielskiego, która ukształtowała się na Wyspach Brytyjskich. Dialekt wzorowany jest na wymowie zwanej RP (Received Pronunciation), której niegdyś używali angielscy uczeni. Gramatyka tej odmiany obowiązuje w powszechnie używanym angielskim.
Obecnie w Królestwie Brytyjskim używa się różnych dialektów i akcentów, a w RP mówi jedynie 2% Brytyjczyków.

Amerykański angielski (AMERICAN ENGLISH)

Jest to odmiana języka angielskiego używana w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie od zawsze chcieli mieć język, który będzie się różnił od odmiany brytyjskiej. Główne różnice to akcent oraz wymowa. American English jest wzorowany na XVIII -wiecznej angielszczyźnie brytyjskiej, co czyni go bardziej konserwatywnym.

Australijski angielski (AUSTRALIAN ENGLISH)

Odmiana języka angielskiego obowiązująca w Australii. Bardzo podobna do British English, ale ma też kilka cech American English. Cechą charakterystyczną tej wersji angielskiego jest tworzenie licznych zdrobnień oraz używanie wielu słów zaczerpniętych od rdzennych mieszkańców Australii.

Kanadyjski angielski (CANADIAN ENGLISH)

Ten typ języka jest podobny do odmiany brytyjskiej. Pisownia znacznie różni się od odmiany amerykańskiego angielskiego.

odmiany języka angielskiego lista (2)

Szkocki angielski (SCOTTISH ENGLISH)

Odmiana charakteryzująca się licznymi zapożyczeniami z języków celtyckich oraz specyficznym akcentem i wymową.

Walijski angielski (WELSH ENGLISH)

Na tle innych odmian wyróżnia się niezwykłą melodyjnością oraz trochę innym akcentem niż ten używany w Wielkiej Brytanii. Obecnie w Walii rozróżniamy dwa języki urzędowe, którym jest właśnie angielski oraz walijski.

Irlandzki angielski (IRISH ENGLISH)

To odmiana języka angielskiego, inspirująca się drugim obowiązującym w Irlandii językiem, którym jest język irlandzki. Jedną z cech charakterystycznych dla tej odmiany jest brak słów „yes” i „no”. Od brytyjskiej odmiany różni się głównie wymową; gramatyka i pisownia są takie same.

Nowozelandzki angielski (NEW ZEALAND ENGLISH)

Odmiana podobna do odmiany australijskiej i brytyjskiej, ale również posiadająca wiele zapożyczeń z języka rodowitych Maorysów. Są to słowa głównie określające faunę, florę oraz klimat.