Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Profesjonalne tłumaczenia opierają się na doskonałej znajomości specyfiki języka obcego – bowiem słownictwo oraz gramatyka są niewystarczające. Tłumacz dokonujący przekładu musi w sposób precyzyjny oraz dokładny przełożyć daną treść, tak aby jego sens pozostał niezmieniony. Tłumaczenie profesjonalne dotyczy zazwyczaj specjalistycznego tekstu z danej dziedziny. Wówczas trudność translacji znacznie wzrasta, ponieważ wymaga od tłumacza posiadania fachowej wiedzy branżowej.

Profesjonalni tłumacze z rozległych dziedzin

Biuro tłumaczeń BTS dysponuje profesjonalnym zespołem tłumaczy, którzy specjalizują się w rozległych dziedzinach.
Znajomość zagadnień oraz fachowej terminologii to warunek niezbędny profesjonalnej translacji. Istotna kwestie w doskonałej znajomości języka obcego odgrywają skróty myślowe oraz fachowy żargon – znany wyłącznie środowisku, którego się tyczy. Dlatego też nasi tłumacze wciąż poszerzają swoją wiedzę w zakresie dziedziny, w której się specjalizują. Cechuje ich również niezwykła umiejętność znalezienia odpowiednika w języku docelowym, który idealnie odda sens słowa pierwotnego.

Profesjonalne tłumaczenia wysokiej jakości

Przekładamy teksty niezależnie od ich charakteru – np. techniczne, ekonomiczne, medyczne, informatyczne, formalne pisma, dokumenty czy umowy. Spektrum naszych możliwości jest zatem nieograniczone – realizujemy bowiem profesjonalne tłumaczenia przysięgłe, specjalistyczne oraz zwykłe – pisemnie bądź ustnie.
Usługę translatorską wykonujemy na najwyższym poziomie, oferując doskonałej jakości przekład, niezależnie od oryginalnego języka. Precyzyjnie analizujemy każde zlecenie, tak aby treść przetłumaczona była doskonałym odwzorowaniem, w pełni zrozumiałym dla odbiorcy.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych