You are currently viewing Przysłowia angielskie a polskie – tłumaczenie

Przysłowia angielskie a polskie – tłumaczenie

Przysłowia angielskie a polskie – tłumaczenie

Przysłowia są ważną częścią języka, bowiem potrafią doskonale wyrazić myśl lub radę oraz w barwny sposób urozmaicają wypowiedź. Krótkie stwierdzenie – zazwyczaj jednozdaniowe – jest łatwe do zapamiętania i łączy w sobie język potoczny z elementami literatury. Najczęściej przysłowia przyjmują formę pouczeń, przestróg, nakazów oraz zakazów.

Zebraliśmy najpopularniejsze według nas przysłowia polskie wraz z ich odpowiednikami w języku angielskim. Uatrakcyjnij swoją wypowiedź ciekawymi powiedzeniami i zaskocz swojego rozmówcę!

Love is blind.                                                     Miłość jest ślepa.

A bad workman blames his tools.                  Kiepskiej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy.

Practice makes perfect.                                   Praktyka czyni mistrza.

A drowning man will clutch at a straw.         Tonący brzytwy się chwyta.

East or west, home is best.                             Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

A lie has no legs.                                              Kłamstwo ma krótkie nogi.

There is no place like home.                           Nie ma jak w domu.

All good things come to an end.                    Wszystko co dobre szybko się kończy.

Home is where the heart is.                           Dom jest tam, gdzie serce.

Don’t look a gift horse in the mouth.            Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.

A friend in need is a friend indeed.               Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

All that glitters is not gold.                             Nie wszystko złoto, co się świeci.

Faith will move mountains.                            Wiara przenosi góry.

Haste makes waste.                                        Gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy.

Easy come, easy go.                                        Łatwo przyszło, łatwo poszło.

Necessity is the mother of invention.          Potrzeba jest matką wynalazków.

First come, first served.                                 Kto pierwszy, ten lepszy.

Beauty is only skin deep.                               Nie szata zdobi człowieka.

An ounce of prevention is worth a               Lepiej zapobiegać niż leczyć.

pound of cure.

He who lives by the sword shall die                   Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie.

by the sword.

Better late than never.                                         Lepiej późno niż wcale.

Where there is a will there`s a way.                   Dla chcącego nic trudnego.

Time is money.                                                      Czas to pieniądz.

Don’t cry over spilt milk.                                      Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.

One swallow doesn`t make a summer.             Jedna jaskółka wiosny nie czyni.

Time heals all wounds.                                        Czas leczy rany.

Early bird catches the worm.                              Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.

When the cat’s away the mice will play.            Kota nie ma, myszy harcują.

One man`s meat is another man`s poison.     Co kraj to obyczaj.

Let sleeping dogs lie.                                           Nie wywołuj wilka z lasu.

An eye for an eye, and a tooth for a                  Oko za oko, ząb za ząb.

tooth.

The devil is not so black as he is painted.          Nie taki diabeł straszny jak go malują.

Fortune is fickle.                                                    Fortuna kołem się toczy.

Speech is silver, silence is golden.                   Mowa jest srebrem, milczenie złotem.

A  sound mind in a sound body.                       W zdrowym ciele zdrowy duch.

The end justifies the means.                                Cel uświęca środki.

Every cloud has a silver lining.                             Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

All roads lead to Rome.                                      Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

It never rains but it pours.                                    Nieszczęścia chodzą parami.

Half a loaf is better than none.                            Lepszy rydz niż nic.

When in Rome, do as the Romans do.            Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one.

Don’t make a mountain out of a molehill.          Nie rób z igły widły.

Too many cooks spoil the broth.                         Gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść.

A bird in the hand is worth two                       Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.

in the bush.

The appetite grows with what it feeds on.          Apetyt rośnie w miarę jedzenia.

Forbidden fruit is the sweetest.                           Zakazany owoc smakuje najlepiej.

Rome was not built in a day.                                Nie od razu Rzym zbudowano.

Curiosity killed the cat.                                         Ciekawość to pierwszy stopień do piekła.

As you make your bed, so you must                   Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz.

lie upon it.

Make hay while the sun shines.                            Kuj żelazo póki gorące.

The early bird catches the worm.                     Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.