You are currently viewing Rodzaje tłumaczeń specjalistycznych | 

Rodzaje tłumaczeń specjalistycznych | 

Oprócz zwykłych tłumaczeń, tłumaczenia specjalistyczne są jednymi z najczęściej wykonywanych rodzajów tłumaczeń, z jakimi przychodzi mierzyć się specjalistom. W dużej mierze dzieje się tak za sprawą dynamicznego rozwoju handlu międzynarodowego, a także wprowadzanych na rynek nowoczesnych technologii. Z uwagi na to, że powyżej wymienione tłumaczenia występują zarówno w formie pisanej, jak i ustnej, są dla tłumaczy dużym wyzwaniem. Co jeszcze powinniśmy o nich wiedzieć?

Czym charakteryzują się konkretne rodzaje tłumaczeń

Tym, co odróżnia tłumaczenia specjalistyczne od zwykłych jest liczne nacechowanie tekstów fachowymi wyrażeniami oraz słownictwem. Dotyczą one bowiem specjalistycznych dziedzin naukowych, prawniczych, czy medycznych. Z tego względu bywają niekiedy dość problematyczne i wymagające. Poza doskonałą znajomością i umiejętnym władaniem językiem obcym, konieczna jest również świetna wiedza z zakresu danej specjalizacji, a także duże doświadczenie w konkretnej branży. Pozwoli to na dokładne i prawidłowe przełożenie specjalistycznych słów i wyrażeń na język obcy.

Tłumaczenia specjalistyczne znajdują swoje zastosowanie niemal w każdej dziedzinie naszego życia. Najczęściej spotykanymi są:

TŁUMACZENIA TECHNICZNE

Tłumaczone teksty mają związek głównie z treściami, zawierającymi konkretne dane techniczne. Dotyczą one wszelkiego typu instrukcji obsługi, patentów, certyfikatów, dokumentacji konstrukcyjnych oraz wielu innych. Dziedziny, z którymi najczęściej się spotykamy w tłumaczeniach technicznych są inżynieria, budownictwo, branża IT, mechanika oraz architektura. Istotne jest wykonanie takiego tłumaczenia tak, by jak najlepiej odzwierciedlało pierwotny tekst. Należy znaleźć i wybrać dokładnie takie określenia, które będą właściwymi odpowiednikami, dzięki czemu tekst zostanie w pełni zrozumiany.

TŁUMACZENIA MEDYCZNE:

Tłumaczenia medyczne obejmują treści dotyczące kwestii medycznych, takich jak karty pacjentów, obiegówki, recepty farmaceutyczne, skierowania, wyniki badań, czy publikacje medyczne, z których korzystają najczęściej osoby prywatne, firmy farmaceutyczne oraz placówki szpitalne. Osoby zajmujące się tłumaczeniem tekstów medycznych powinny posiadać odpowiednie, fachowe wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne.

TŁUMACZENIA NAUKOWE

Zakres tłumaczeń naukowych obejmuje wszystkie treści, które dotyczą różnego rodzaju tekstów naukowych, takich jak artykuły, prace badawcze, publikacje, podręczniki akademickie, prace licencjackie, magisterskie czy też doktoranckie.

TŁUMACZENIA PRAWNICZE

Wszystkie tłumaczenia prawnicze obejmują treści ściśle związane z terminologią prawną oraz prawniczą. Podmiotami, które najczęściej zlecają wykonanie tekstów prawniczych są zarówno klienci indywidualni, jak również różnego rodzaju firmy, instytucje oraz spółki. Z uwagi na to, że tłumaczenia dotyczą ważnych dokumentów, takich jak akty notarialne, pisma urzędowe, akty urodzenia czy umowy handlowe, tłumacz powinien posiadać nie tylko doskonałe kompetencje językowe, ale również obszerną wiedzę z zakresu prawa.