You are currently viewing Rola języków i integracji pracowników w biznesie

Rola języków i integracji pracowników w biznesie

W dzisiejszych czasach duże firmy kładą znaczny nacisk zarówno na doszkalanie pracowników, jak i na integrację między nimi

Organizacja wyjątkowych eventów sprawia, że wzrasta motywacja do pracy, zatrudnieni bardziej lubią swoją firmę, poznają się nawzajem i tworzą bardziej zgrany zespół, na skutek czego zauważalnie wzrasta ich wydajność.

W dzisiejszym ogarniętym globalizacją świecie, w którym współpraca wielu spółek przebiega na szczeblu międzynarodowym, jedną z najbardziej cenionych na rynku pracy umiejętności jest znajomość języków obcych. Trudno wyobrazić sobie brak choćby podstawowego wykształcenia zdolności komunikowania się w języku angielskim, będącym oficjalnym językiem świata biznesu. Kolejnymi wyborami są najczęściej język niemiecki, francuski, włoski oraz hiszpański, choć wzrasta również popularność języków azjatyckich, między innymi ze względu na coraz silniejszą rynkową pozycję Chin.

Rozwój pracownika to rozwój firmy

By mieć pewność co do kompetencji językowych swoich pracowników, pracodawcy coraz częściej decydują się na organizację kursów językowych w swojej firmie, dając swoim podwładnym możliwość rozwoju. Jest to rozwiązanie dające liczne korzyści obydwu stronom. Pracownik, biorąc udział w szkoleniu, znacznie podnosi kompetencje zawodowe, jednocześnie wykazując się aktywnością zawodową i zwiększając swoje szanse na awans.

Pracodawca zyskuje wyszkoloną kadrę, która doskonale poradzi sobie w międzynarodowych kontaktach biznesowych, godnie reprezentując firmę i zapewniając jej prestiż na rynku. Tworzenie pozytywnego wizerunku firmy skutecznie wyróżni ją spośród konkurencji. Spółka, która dba o rozwój swojego zespołu, niewątpliwie cieszyć się będzie dobrą sławą, niczym magnes przyciągając nowych inwestorów oraz kandydatów o wyższych aspiracjach. W perspektywie długofalowej, znacznie przyspieszy to rozwój przedsiębiorstwa.

znajomosc jezyka w pracy (1)

Waga integracji

Inwestycja w integrację pracowników jest strategią team buildingową, mającą na celu budowanie i umacnianie relacji w zespole, skłaniającą do współpracy i wzajemnej pomocy. W zintegrowanym zespole rośnie motywacja do pracy. Dzięki temu poprawiają się nie tylko relacje między pracownikami, ale także kontakt na linii pracodawca-pracownik.

Co więcej, event integracyjny pozwala na poznanie pracowników poza ich stanowiskami – ukazać się mogą zupełnie pominięte kompetencje czy możliwości. Być może pracodawca dostrzeże kandydata idealnego na nowe stanowisko? Team building w prosty i przyjemny sposób znacząco wpływa na poprawę efektywności pracy zespołu.

Integracyjne kursy językowe

Zarówno szkolenia podnoszące kompetencje językowe, jak i organizacja eventów integracyjnych doskonale wpływają na zespół, a przez to poprawiają funkcjonowanie firmy. Dlaczego więc ich nie połączyć? Wspólne zdobywanie wiedzy w odpowiednio dostosowanej do środowiska atmosferze to najlepsza możliwa mieszanka przyjemnego z pożytecznym.