You are currently viewing Rozliczanie tłumaczeń – pisemne i ustne

Rozliczanie tłumaczeń – pisemne i ustne

Korzystając z usługi tłumaczenia warto wiedzieć, na jakich zasadach odbywa się rozliczanie tłumaczeń. Oczywiście koszt tłumaczenia będzie się różnił w zależności od rodzaju dokumentów, trybu zlecenia, czy grupy językowej, na którą należy przetłumaczyć dokument. Przyjęte są jednak ogólne standardy, zgodnie z którymi tłumacze rozliczają się z klientem. Standaryzacja wytycznych ułatwia proces rozliczania tłumaczeń zarówno w odniesieniu do biura tłumaczeń, jak i potencjalnego klienta.

Jak rozliczane są tłumaczenia pisemne? 

W tłumaczeniach pisemnych najczęściej stosowaną metodą rozliczania tłumaczeń jest strona rozliczeniowa. Jej objętość liczona jest na podstawie ilości znaków ze spacjami i wynosi 1500 znaków na stronę. Wartość ta jest ogólnie przyjętą normą przez wiele biur tłumaczeń. Jeżeli zatem zamierzamy zlecić realizację tłumaczenia, powinniśmy w pierwszej kolejności sprawdzić, ile dokument ma znaków. Wartość ta znajduje się w lewym, dolnym rogu ekranu komputera. Wystarczy kliknąć „Wyrazy”, wówczas pojawi nam się na ekranie „Statystyka wyrazów”, w której znajdziemy interesujące nas informacje. 

Klient powinien mieć na uwadze, iż każdą rozpoczętą stronę rozliczeniową tłumacz liczy jako całą stronę – bez względu na fakt, ile treści się na niej znajduje. 

Innym regułom podlegają natomiast rozliczenia tłumaczenia uwierzytelnionego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, 1 strona tłumaczenia uwierzytelnionego ma 1125 znaków ze spacjami. Tłumacz przysięgły musi przetłumaczyć oraz opisać wszystkie elementy, znajdujące się na dokumencie – np. pieczęć, podpisy, listownik. Oznacza to, iż tekst końcowy może być dłuższy w stosunku do tekstu źródłowego. 

Jak rozliczane są tłumaczenia ustne?

Tłumaczenia ustne opierają się natomiast na dwóch rodzajach rozliczeń: rozliczenie za godzinę bądź za blok.Możliwość rozliczenia tłumaczenia w zależności od ilości godzin trwania spotkania zdarza się np. w przypadku tłumaczeń przez tłumacza przysięgłego u notariusza. Drugi rodzaj rozliczeń stosowany jest np. w przypadku tłumaczeń symultanicznych, konsekutywnych czy szeptanych. 

Oczywiście stawki za dany rodzaj tłumaczenia mogą znacząco się od siebie różnić. Jakie czynniki składają się na koszt tłumaczenia?

  • Rodzaj tłumaczenia – zwykłe, uwierzytelnione, specjalistyczne, pisemne, ustne.
  • Tryb tłumaczenia- standardowy, przyśpieszony czy ekspresowy.
  • Termin wykonania tłumaczenia ustnego
  • Docelowy język obcy – ceny różnią się w zależności od grupy językowej.  
  • Tłumaczenie treści na kilka języków.
  • Jakość dokumentu – np. pismo odręczne bądź trudne w odczytaniu.