You are currently viewing Tajemnica zawodowa tłumacza – zachowanie poufności

Tajemnica zawodowa tłumacza – zachowanie poufności

Tajemnica zawodowa tłumacza – zachowanie poufności

Zawód tłumacza jest wyjątkowo wymagający. Rzetelne i sumienne przetłumaczenie treści to czynność niezwykle odpowiedzialna. Oprócz doskonałej znajomości słownictwa języka obcego oraz zasad gramatyki, bardzo ważne jest zachowanie poufności zrealizowanego zlecenia. Tajemnica zawodowa tłumacza związana jest z dostępem do danych poufnych i informacji, które nie powinny być przekazywane osobom postronnym.

Tłumacz przysięgły jako osoba zaufania publicznego

Jeżeli zależy nam na wykonaniu starannego tłumaczenia, powinniśmy się zwrócić do profesjonalnego biura tłumaczeń. Zrzesza ono specjalistów posługujących się wieloma językami obcymi. Dodatkowo, poszczególni tłumacze posiadają wiedzę w określonych dziedzinach, dzięki czemu biuro tłumaczeń realizuje tłumaczenia z wielu branż – np. medycznej, farmaceutycznej, technicznej, prawniczej, ekonomicznej czy informatycznej.

Tłumacz wykonuje tłumaczenia zawierające niekiedy bardzo ważne informacje oraz dane, dlatego też obowiązuje go tajemnica zawodowa. Zachowanie poufności jest kluczowe, bowiem przekazanie osobom nieupoważnionym zawartości dokumentu wiązać się może z poważnymi konsekwencjami.

Całkowite zachowanie poufności

Tajemnica zawodowa tłumacza zabrania mu udzielania informacji na temat wykonywanego tłumaczenia, które bezpośrednio mogłyby zaszkodzić interesom danej osoby, firmy bądź instytucji. Zasada ta zawarta jest praktycznie w każdym kodeksie sporządzanym przez organizacje jednoczące tłumaczy pisemnych oraz ustnych. Tłumacz zobligowany jest do utrzymania tajemnicy w odniesieniu do okoliczności i faktów, z którymi miał do czynienia podczas realizacji zlecenia.

Zakres obowiązków tłumacza jest niezwykle szeroki. Zajmuje się on tłumaczeniem spotkań, listów, pism urzędowych– np. świadectw szkolnych, aktów notarialnych, aktów urodzenia, umów, dokumentacji lekarskiej czy wyroków sądowych. Zachowanie poufności wiąże się m.in. z faktem, że tłumaczone pisma zawierają ważne dane – np. osobowe.Absolutnie nie mogą być one udostępnione osobom trzecim. Wiele firm zleca biurom tłumaczeń realizację istotnych dokumentów, zawierających ważne informacje, których ujawnienie mogłoby poważnie zaszkodzić danemu przedsiębiorstwu.

Konsekwencje niedochowania tajemnicy zawodowej

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego zobowiązuje do zachowania poufności w art. 14 pkt 2. Jakiekolwiek złamanie norm prawnych uważane jest za przewinienie. Tłumacz przysięgły, który naruszył tajemnicę, może otrzymać upomnienie, naganę, karę finansową, zawieszenie czy nawet całkowitą utratę praw do wykonywania swojego zawodu. Tłumacz przysięgły to zawód zaufania publicznego.