Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Usługa tłumaczeń – język bułgarski

Podobnie jak w przypadku innych języków południowosłowiańskich, tłumaczenie języka bułgarskiego należy do usług wymagających szczególnych kompetencji od osoby dokonującej przekładu. Biuro Tłumaczeń BTS oferuje tłumaczenia na najwyższym poziomie merytorycznym, uwzględniające charakter oraz specyfikę mowy bułgarskiej.

Język bułgarski

Bułgarski to urzędowy język Bułgarii, funkcjonujący również jako język mniejszości w kilku europejskich krajach. Odmiana starobułgarska miała duży wpływ na rozwój piśmienności wśród pozostałych języków z grupy południowosłowiańskiej. Język bułgarski zapisywany jest za pomocą cyrylicy, która na przełomie VIII i IX w. zastąpiła stosowaną wcześniej głagolicę. Język ten posiada wiele zapożyczeń z greki i języka tureckiego. Jego odrodzenie nastąpiło po odzyskaniu ziem bułgarskich po okresie okupacji, w XIX w. Regulacją norm języka bułgarskiego zajmuje się Instytut Języka Bułgarskiego, należący do Bułgarskiej Akademii Nauk.

Tłumacz języka bułgarskiego

Tłumaczenie języka bułgarskiego to spore wyzwanie dla tłumacza. W przeciwieństwie do innych języków słowiańskich, nie występuje w nim odmiana rzeczowników przez przypadki. Wyjątkowo skomplikowany jest także system czasowników bułgarskich ze względu na występowanie dziewięciu czasów gramatycznych oraz rozbudowane możliwości odmiany. Profesjonalny tłumacz języka bułgarskiego oferowany przez Biuro Tłumaczeń BTS z Poznania jest w stanie wykonać kompetentne i merytoryczne tłumaczenie dokumentów technicznych, opisów, utworów, artykułów, wpisów oraz innych treści z wielu dziedzin tematycznych.

Nasze usługi

Nasze biuro tłumaczeń oferuje profesjonalne tłumaczenia z języka bułgarskiego oraz na język bułgarski. Nasi profesjonalni tłumacze zajmują się przekładem:

 • tekstów pisanych,
 • dokumentów urzędowych,
 • utworów literackich,
 • opisów produktów,
 • tekstów na potrzeby SEO,
 • artykułów prasowych,
 • wpisów na blogi,
 • artykułów poradnikowych.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych