Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Usługa tłumaczeń – język fiński

Znajomość zasad gramatyki oraz specyfiki kultury danego państwa to podstawa poprawnego tłumaczenia każdego obcego języka. Biuro tłumaczeń BTS oferuje profesjonalny przekład z języka fińskiego oraz na język fiński na najwyższym poziomie – zarówno w zakresie tłumaczeń zwykłych, jak i tych wymagających uwierzytelnienia. Na szczególną uwagę zasługuje oferta tłumaczenia treści o charakterze specjalistycznym, wymagających zastosowania fachowego słownictwa.

Język fiński

Fiński jest urzędowym językiem Finlandii, gdzie taką samą funkcję spełnia również język szwedzki. Bywa stosowany w niektórych regionach Estonii oraz Norwegii. Znany również jako suomi, pochodzi z ugrofińskiej podrodziny uralskiej grupy językowej. Jego znaczący rozwój nastąpił w czasach nowożytnych – do okresu średniowiecza posługiwano się nim jedynie w formie mówionej. Język fiński regulowany jest obecnie przez Instytut Badawczy Języków Finlandii, który odpowiada za standaryzację wszystkich znanych jego odmian.

Tłumacz języka fińskiego

Język fiński wyróżnia się dużym zróżnicowaniem pod względem dialektów, między którymi występują spore rozbieżności fonetyczne oraz leksykalne. Litera A występuje w alfabecie fińskim jedynie w wyrazach o szwedzkim pochodzeniu. W połączeniu z różnicami pomiędzy językiem potocznym i oficjalnym oraz brakiem rodzaju gramatycznego, fiński zawsze stanowi spore wyzwanie. Profesjonalny tłumacz języka fińskiego jest jednak w stanie wykonać fachowe oraz merytoryczne tłumaczenie niezależnie od tematyki materiału źródłowego oraz przyszłego zastosowania przekładu.

Nasze usługi

Nasze biuro tłumaczeń oferuje profesjonalne tłumaczenia z języka fińskiego oraz na język fiński. Nasi profesjonalni tłumacze zajmują się przekładem:

 • tekstów pisanych,
 • dokumentów urzędowych,
 • utworów literackich,
 • opisów produktów,
 • tekstów na potrzeby SEO,
 • artykułów prasowych,
 • wpisów na blogi,
 • artykułów poradnikowych.

 

 

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych