Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Usługa tłumaczeń – język francuski

Przejrzysta, kompletna i wierna translacja zawsze wymaga zachowania oryginalnej formy oraz treści w języku obcym. Profesjonalne biuro tłumaczeń BTS zaprasza do skorzystania z usługi merytorycznego oraz terminowego przekładu z języka francuskiego oraz na język francuski.

Język francuski

Francuski to język urzędowy nie tylko Francji, ale również walońskiej części Belgii, Monako, Luksemburgu, czy Szwajcarii. Status ten posiada także w kilkudziesięciu państwach afrykańskich, m.in. Mali, Senegalu, Kamerunie, Burkina Faso, czy Republice Środkowoafrykańskiej. Francuski jest językiem romańskim, wywodzącym się głównie z łaciny. Na jego rozwój wpływ miały także języki celtyckie, użytkowane w średniowiecznej Galii. Język francuski niemal całkowicie pozbawiony jest naleciałości z angielszczyzny. Jego czystość utrzymywana jest przez Akademię Francuską, będącą jednocześnie najstarszą tego typu instytucją europejską. Le francais to także oficjalny język wielu światowych organizacji, m.in. NATO, ONZ czy UE.

Tłumacz języka francuskiego

Język francuski występuje w wielu różnych dialektach, m.in prowansalskim, alzackim czy bretońskim. W poszczególnych krajach frankońskich stosowana jest nieco inna forma, co pozostaje nie bez wpływu na proces tłumaczenia. Obecnie język ten odgrywa bardzo dużą rolę w komunikacji międzynarodowej i od wielu wieków uznawany jest za mowę przedstawicieli dyplomacji.

Nasze usługi

Nasze biuro tłumaczeń oferuje profesjonalne tłumaczenia z języka francuskiego oraz na język francuski. Nasi profesjonalni tłumacze zajmują się przekładem:
 • tekstów pisanych,
 • dokumentów urzędowych,
 • utworów literackich,
 • opisów produktów,
 • tekstów na potrzeby SEO,
 • artykułów prasowych,
 • wpisów na blogi,
 • artykułów poradnikowych.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych