Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Usługa tłumaczeń – język grecki

Specjalizacja w różnych dziedzinach pozwala na dokonanie merytorycznego, dokładnego i poprawnego stylistycznie tłumaczenia z niemal dowolnego języka. Biuro tłumaczeń BTS posiada w swojej ofercie także przekłady greki.

Język grecki

Grecki to urzędowy język Grecji oraz Cypru. Posługują się nim także liczne mniejszości narodowe, m.in. w Rumunii, Armenii, czy Turcji. Grecki zaliczany jest do grupy języków helleńskich, będących odłamem rodziny indoeuropejskiej. Liczy niemal 3,5 tys. lat, a tym samym posiada najdłuższą ze wszystkich języków, udokumentowaną historię piśmiennictwa. Odmiana starogrecka przez stulecia wykazała ogromny wpływ na rozwój europejskiej nauki oraz kultury, a także formę innych indoeuropejskich języków. Z greki wywodzi się olbrzymia część stosowanej współcześnie terminologii naukowej. Jej regulacją zajmuje się Centrum Języka Greckiego.

Tłumacz języka greckiego

Tłumaczenie w obszarze języka greckiego wymaga od tłumacza perfekcyjnej znajomości alfabetu greckiego, powstałego na podstawie pisma Fenicjan. Zanim przeszedł szereg modyfikacji, służył jako wzorzec innych systemów piśmienniczych, m.in. cyrylicy. Greka jest ponadto językiem o rozbudowanej fleksji oraz dużej liczbie odmian, przypadków, liczb oraz rodzajów. Występują w niej aż cztery czasy przeszłe, trzy przyszłe oraz jeden teraźniejszy, co również brane musi być pod uwagę podczas translacji. Jedynie profesjonalny tłumacz języka greckiego jest w stanie zastosować się do wszystkich zasad gramatyki oraz przygotować merytoryczny, prawidłowo skonstruowany przekład.

Nasze usługi

Nasze biuro tłumaczeń oferuje profesjonalne tłumaczenia z języka greckiego oraz na język grecki. Nasi profesjonalni tłumacze zajmują się przekładem:
 • tekstów pisanych,
 • dokumentów urzędowych,
 • utworów literackich,
 • opisów produktów,
 • tekstów na potrzeby SEO,
 • artykułów prasowych,
 • wpisów na blogi,
 • artykułów poradnikowych.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych