Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumacz języka koreańskiego

Specyfika języka koreańskiego wymaga szczególnego wyczulenia na charakterystyczne cechy języka oraz jego egzotyczny wydźwięk dla mieszkańców krajów europejskich. Biuro tłumaczeń BTS oferuje profesjonalne przekłady języka koreańskiego w zakresie wszelkich dokumentów.

Język koreański

Koreański to urzędowy język obu państw półwyspu koreańskiego – Korei Północnej, jak i Południowej. Ten sam status posiada także w powiecie Changbai oraz prefekturze Yanbian, czyli obszarze Chin graniczącym z Koreą Północną. Według badaczy koreański jest językiem izolowanym, nienależącym do żadnej znanej rodziny językowej. Występują w nim jednak podobieństwa do języka japońskiego, a także języków ałtajskich z grupy mandżursko-tugurskiej. Koreański alfabet hangul ma swoje początki w XV wieku. Za regulację języka w Korei Północnej odpowiada Instytut Języka Akademii Nauk Społecznych, a w Korei Południowej – Narodowy Instytut Języka Koreańskiego.

Usługa tłumaczeń – język koreański

Tłumaczenia w zakresie języka koreańskiego wymagają od tłumacza doskonałej znajomości alfabetu hangul, składającego się z licznych kombinacji spółgłosek i samogłosek. Warianty koreańskiego północnego i południowego wykazują pewne różnice w zakresie gramatyki, leksyki, pisowni oraz wymowy, co ma szczególna znaczenie dla zachowania wartości merytorycznej przekładu pisemnego lub ustnego. Profesjonalny tłumacz języka koreańskiego musi brać pod uwagę zróżnicowanie dialektalne występujące między obiema odmianami – wiele słów tego języka to zapożyczenia z chińskiego i japońskiego.

Nasze usługi

Nasze biuro tłumaczeń oferuje profesjonalne tłumaczenia z języka koreańskiego oraz na język koreański. Nasi profesjonalni tłumacze zajmują się przekładem:
 • tekstów pisanych,
 • dokumentów urzędowych,
 • utworów literackich,
 • opisów produktów,
 • tekstów na potrzeby SEO,
 • artykułów prasowych,
 • wpisów na blogi,
 • artykułów poradnikowych.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych