Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumacz języka litewskiego

Profesjonalne tłumaczenia z języka litewskiego oraz na język litewski wymagają nie tylko perfekcyjnego opanowania języka, ale również dobrej znajomości realiów i kultury obcego państwa. W ofercie biura tłumaczeń BTS wszystkie tłumaczenia z litewskiego dokonywane są w sposób merytoryczny oraz fachowy, niezależnie od rodzaju przekładu oraz formy treści źródłowej.

Język litewski

Język litewski jest urzędowym językiem Litwy, jednak używa go także mniejszość litewska zamieszkująca wiele rejonów Europy – w tym polską Suwalszczyznę. Mowa ta należy do grupy języków wschodniobałtyckich. Wykształciła się na przełomie VI i VII w.n.e. poprzez stopniowe wyodrębnienie z pokrewnych dialektów. Język litewski niemal całkowicie pozbawiony jest zapożyczeń z angielskiego, które zastępowane są rodzimymi neologizmami. Próżno też szukać w nim wpływów języków słowiańskich. Regulacją norm w zakresie lietuviu kalba zajmuje się Państwowa Komisja Języka Litewskiego.

Usługa tłumaczeń – język litewski

Jako jeden z najbardziej archaicznych i konserwatywnych języków indoeuropejskich, język litewski wymaga od tłumacza perfekcyjnej znajomości specyficznej fonetyki i morfologii. Cechą charakterystyczną jest również mocno rozbudowana fleksja, zróżnicowanie form oraz brak rodzaju nijakiego. Przy okazji przekładów ustnych szczególne znaczenie ma spore zróżnicowane dialektalne języka. Jedynie profesjonalny tłumacz języka litewskiego jest w stanie dokonać dokładnego, merytorycznego oraz zgodnego ze specyfiką oryginału przekładu. Dotyczy to zarówno dokumentów zwykłych, jak i uwierzytelnianych.

Nasze usługi

Nasze biuro tłumaczeń oferuje profesjonalne tłumaczenia z języka litewskiego oraz na język litewski. Nasi profesjonalni tłumacze zajmują się przekładem:
 • tekstów pisanych,
 • dokumentów urzędowych,
 • utworów literackich,
 • opisów produktów,
 • tekstów na potrzeby SEO,
 • artykułów prasowych,
 • wpisów na blogi,
 • artykułów poradnikowych.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych