Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Usługa tłumaczeń – język łotewski

Perfekcyjna znajomość obcej gramatyki stanowi podstawę przygotowania wiernego, spójnego i merytorycznego tłumaczenia. Tłumaczeni języka łotewskiego znacząco ułatwia nawiązywanie polsko-łotewskich relacji biznesowych, a jednocześnie w dużym stopniu usprawnia turystykę, handel oraz prowadzenie działalności usługowej. Biuro Tłumaczeń BTS z Poznania oferuje profesjonalne tłumaczenia zwykłe oraz uwierzytelniane z języka łotewskiego.

Język łotewski

Łotewski jest urzędowym językiem Łotwy. Korzystają z niego praktycznie wszyscy obywatele, poza mieszkańcami należącymi do rosyjskojęzycznej mniejszości. Łotewski to język wschodniobałtycki, który wykształcił się w okolicach VII wieku. Od języka litewskiego początkowo różnił się jedynie rozbieżnościami dialektalnymi, jednak z czasem obie mowy zyskały własną autonomię. Łotewski alfabet dużo czerpie z niemieckiej ortografii, a jego współczesne zasady pisowni zostały uformowane dopiero w XX wieku. Regulacją języka łotewskiego zajmuje się ryskie Centrum Języka Państwowego.

Tłumacz języka łotewskiego

Prawidłowy przekład języka łotewskiego stanowi spore wyzwanie translacyjne. Język ten posiada tradycyjną odmianę przez przypadki, jednak nie występuje w nim rodzaj nijaki. Problemem są także osobne formy części wyrazów – tłumacz łotewski musi uważać na obecność krótkich i długich samogłosek, które mogą całkowicie zmienić znaczenie niektórych słów.

 

Nasze usługi

Nasze biuro tłumaczeń oferuje profesjonalne tłumaczenia z języka łotewskiego oraz na język łotewski. Nasi profesjonalni tłumacze zajmują się przekładem:

 • tekstów pisanych,
 • dokumentów urzędowych,
 • utworów literackich,
 • opisów produktów,
 • tekstów na potrzeby SEO,
 • artykułów prasowych,
 • wpisów na blogi,
 • artykułów poradnikowych.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych