Dzięki nam
wszystko staje się zrozumiałe

BTS Biuro Tłumaczeń i Szkoleń

Tłumacz języka mołdawskiego

Specyfika tłumaczeń z języka mołdawskiego oraz na język mołdawski wymaga dobrej znajomości unikalnych reguł gramatycznych, a zarazem umiejętności wiernego i dokładnego przełożenia na dany język zróżnicowanych treści. Biuro tłumaczeń BTS z Poznania posiada w swojej ofercie usługę profesjonalnych tłumaczeń z języka mołdawskiego, przygotowywanych przez biegłych i doświadczonych fachowców.

Język mołdawski

Mołdawski uznawany był za urzędowy język Mołdawii do 2013 roku, kiedy to na podstawie decyzji Trybunału Konstytucyjnego status ten przejął język rumuński. Wcześniej uznawany był za regionalny dialekt rumuńskiego, jednak nigdy nie występowały między nimi radykalne różnice. Rozbieżności w ortografii wynikają głównie z obecności dwóch różnych instytucji zajmujących się regulacją norm językowych – Rumuńskiej oraz Mołdawskiej Akademii Nauk. Mołdawski należy do grupy języków wschodnio-romańskich. Pierwotnie do jego zapisu stosowana była cyrylica, jednak oficjalnie zastąpiona została ona alfabetem łacińskim. Poza mieszkańcami Mołdawii posługują się nim także mniejszości Rosji, Ukrainy oraz Rumunii.

Usługa tłumaczeń – język mołdawski

Obecnie bardzo rzadko konieczne jest dokonywanie przekładu klasycznej mołdawskiej cyrylicy, jednak zdarza się to w przypadku niektórych tekstów prawosławnych o charakterze naukowym. Stara cyrylica uznawana jest za język liturgiczny, a stylizowaną na nią czcionkę stosuje się w publikacjach tekstów religijnych. Profesjonalny tłumacz języka mołdawskiego zajmuje się zatem przede wszystkim przekładami ze współczesnego języka rumuńskiego.

Nasze usługi

Nasze biuro tłumaczeń oferuje profesjonalne tłumaczenia z języka mołdawskiego oraz na język mołdawski. Nasi profesjonalni tłumacze zajmują się przekładem:
 • tekstów pisanych,
 • dokumentów urzędowych,
 • utworów literackich,
 • opisów produktów,
 • tekstów na potrzeby SEO,
 • artykułów prasowych,
 • wpisów na blogi,
 • artykułów poradnikowych.

Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS Sc.

Adres

ul. Grunwaldzka 21/207, 60-783 Poznań.

Biuro czynne

Od poniedziałku do piątku od 9.00 – 17.00

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy ochrony danych osobowych

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Cywilna A.Woźniak, P.Pacholak Biuro Tłumaczeń i Szkoleń BTS prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: Ul. Grunwaldzka 21/207 , 60-783 Poznań.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  2.1. realizacji umowy na tłumaczenie dokumentów (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia RODO),
  2.2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacją ww. umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia RODO).
  2.3. dochodzenia należności (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, w tym:
  3.1. w zakresie realizacji umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres
  niezbędny dla dochodzenia roszczeń przez Administratora lub wobec niego.
  3.2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją umowy - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora .
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot świadczący usługi księgowe na rzecz Administratora, a także podmiot zajmujący się obsługą informatyczną i utrzymujący konta poczty elektronicznej Administratora.
  5. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwarcie i realizację umowy.
  7. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych